Klachtenregeling Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

Op 17 december 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de PDFKlachtenregeling Aanbestedingen.pdf. Goede communicatie tussen partijen in een aanbestedingsprocedure is essentieel om tot een goed resultaat te komen. Wanneer partijen van mening verschillen is het belangrijk snel en laagdrempelig tot een oplossing te komen.

De klachtenregeling stelt voorop dat niet elke vraag en niet elk verzoek van een ondernemer een klacht hoeft op te leveren. Zo kunnen vragen en verzoeken met betrekking tot de aanbestedingsdocumenten vaak op bevredigende wijze in de nota van inlichtingen beantwoord worden. Ook meer algemene bezwaren tegen het aanbestedingsbeleid van de gemeente vallen buiten het kader van de klachtenregeling.

Klachten moeten concrete aanbestedingen betreffen. Ondernemers kunnen in een klacht aan de orde stellen dat een bepaald handelen of nalaten van de gemeente in een concrete aanbesteding in strijd is met de wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Ook kan geklaagd worden over optreden van een gemeente die inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en/of proportionaliteit.

De gemeente maakt hiervoor gebruik van het klachtenloket van de gemeenten Schagen en Hollandse Kroon. Het e-mailadres voor het klachtenloket is: klachtenmeldpuntaanbestedingen@Schagen.nl