Drempelbedragen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

De gemeente hanteert voor al haar inkopen de volgende drempelbedragen:

Soort opdracht

Opdrachtwaarde

Procedure

Leveringen Diensten* < € 215.000 (Europese drempelwaarde) Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of nationale (niet) openbare aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van de situatie en in lijn met de Gids-proportionaliteit. > €25.000,- bindend procedure advies van inkoop.
Leveringen Diensten* > € 215.000 (Europese drempelwaarde) Europese aanbestedingsprocedure
Sociale en andere specifieke diensten < € 750.000 Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of openbare aanbestedingsprocedure. Vrijheid om een passende procedure vorm te geven. > € 25.000,- bindend procedure advies van inkoop.
Sociale en andere specifieke diensten > € 750.000 Verlicht aanbestedingsregime. Vooraf aankondigen voornemen tot opdrachtverlening en publicatie van gunning van de opdracht achteraf. Bindend procedure advies van inkoop.
Werken < € 5.382.000 (Europese drempelwaarde)  Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of nationale (niet) openbare aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van de situatie en in lijn met de Gids-proportionaliteit. 
> € 50.000, - bindend procedure advies van inkoop.
Werken > € 5.382.000 (Europese drempelwaarde) Europese aanbestedingsprocedure

*) Niet zijnde 'sociale en andere specifieke diensten' zoals gedefinieerd in bijlage XIV van de Europese Richtlijn 2014/24.