Overzicht Lopende Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

De gemeente vermeldt op deze pagina de aanbestedingen die zij middels een nationale- of Europese aanbestedingsprocedure in de markt zet. Ook meervoudig onderhandse aanbestedingen (van werken) met een aanzienlijke omvang zal de gemeente hier benoemen.

Uitbesteding ICT-infrastructuurdiensten en beheer


Datum publicatie aankondiging: 05-07-2018
Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
Status: In onderhandeling met twee inschrijvers

 

Overzicht van gegunde aanbestedingen