Overzicht Lopende Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

De gemeente vermeldt op deze pagina de aanbestedingen die zij middels een nationale- of Europese aanbestedingsprocedure in de markt zet. Ook meervoudig onderhandse aanbestedingen (van werken) met een aanzienlijke omvang zal de gemeente hier benoemen.

Jeugdteam gemeente Waterland 2021 e.v.

Publicatiedatum: 24-09-2020
Aanmelding tot: 3-11-2020 om 10.00 uur
Procedure: Europees Openbaar
Status: Offerteaanvraag gepubliceerd

Huisvuil- en grofvuilinzameling 2021 e.v.

Procedure: Europees Openbaar
Status: Procedure afgebroken, nieuwe aanbesteding in voorbereiding

Collectieve Energievoorziening ten behoeve van gebiedsontwikkelingsproject Galgeriet

Publicatiedatum: 25-06-2020
Aanmelding tot: 27-08-2020 om 10.00 uur
Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
Status: Selectie afgerond

Lease elektrische Personenauto‘s en dienstauto 2021

Publicatiedatum: 18-09-2020
Aanmelding tot: 15-10-2020 om 10.00 uur
Procedure: Meervoudig Onderhands
Status: Inschrijvingen ontvangen

Sloopwerkzaamheden Galgeriet 8-10, 12-14, 18-20 en woning Hemmeland 1

Publicatiedatum: 01-10-2020
Aanmelding tot: 23-10-2020 om 10.00 uur
Procedure: Meervoudig Onderhands
Status: Inschrijvingen beoordeeld

Onafhankelijke clientondersteuning

Publicatiedatum: 15-10-2020
Aanmelding tot: 10-11-2020 om 10.00 uur
Procedure: Meervoudig Onderhands
Status: Offerteaanvraag verstuurd

Overzicht van gegunde aanbestedingen