Overzicht Lopende Aanbestedingen

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

De gemeente vermeldt op deze pagina de aanbestedingen die zij middels een nationale- of Europese aanbestedingsprocedure in de markt zet. Ook meervoudig onderhandse aanbestedingen (van werken) met een aanzienlijke omvang zal de gemeente hier benoemen.

Omgevingsvisie de Purmer

Publicatiedatum: 16-04-2021
Inschrijving tot: 25-05-2021
Procedure: Meervoudig Onderhands
Status: Offerteaanvraag gepubliceerd

Traineepool

Publicatiedatum: 04-06-2021
Inschrijving tot: 21-09-2021
Procedure: Europees Niet-openbaar
Status: Gunningsleidraad gepubliceerd

Collectieve Energievoorziening ten behoeve van gebiedsontwikkelingsproject Galgeriet

Publicatiedatum: 25-06-2020
Aanmelding tot: 27-08-2020 om 10.00 uur
Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
Status: Selectie afgerond, onderhandelingsfase in voorbereiding

Overzicht van gegunde aanbestedingen