Inkomen en Toeslagen

Werk zoeken (Participatiewet)

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen.

Inkomen

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Lees meer

Hulp bij laag inkomen

Inwoners kunnen via hulp bij laag inkomen een bijdrage krijgen voor verschillende kosten die nodig zijn bij deelname aan sport, cultuur en educatie.

Lees meer

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een b

Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente.

Lees meer

Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

Veilig e-mailen met ZIVVER

U heeft een e-mail via ZIVVER van ons ontvangen? Hier leest u hoe u deze kunt openen.

Lees meer