Ik wil van het gas af

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 verlagen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas,  komt CO2 vrij. Met CO2 op zich is niets mis; we ademen het zelf ook uit en het wordt door de natuur (planten) weer opgenomen. Er is echter een onbalans ontstaan doordat we aan de ene kant veel CO2 produceren door het verstoken van fossiele brandstoffen en aan de andere kant ook nog oerwouden kappen. De natuur kan de onbalans momenteel niet zelf herstellen. Dat moeten we dus zelf gaan doen.  En dus beraden nationale en internationale overheden zich op maatregelen (klimaatakkoord).

Eén van de maatregelen is om woningen in Nederland zoveel mogelijk van het aardgas af te sluiten en gebruik te laten maken van een duurzame energievoorziening.

Om je daar op voor te bereiden kan het nuttig zijn om vast te beginnen met het verduurzamen van je woning. Of je nu in een VVE, monument, stolpboerderij of normale tussenwoning woont. Denk aan het toepassen van hoogwaardige isolatie in de woning, inductie koken, je verwarmingssysteem geschikt maken om de woning te verwarmen met een lage temperatuur en natuurlijk het zelfstandig opwekken van duurzame energie.

Woont u in een (sociale) huurwoning? Dan krijgt uw woning een aanpassing waardoor koken en stoken op gas niet langer mogelijk is. Dit gebeurt klein, met 200 tot 400 woningen per keer. Gemeenten, woningcorporaties en energieproducenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid: Hoe lang kan ik nog koken op gas?

Subsidie

Voor de aankoop van duurzame installaties kun je als particulier en als bedrijf ISDE subsidie krijgen (investeringssubsidie duurzame energie). Denk hierbij aan de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels of pelletkachels. Op de website van het RVO vindt u een handig stappenplan voor het aanvragen hiervan.