Hulp bij laag inkomen

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

Inwoners kunnen via hulp bij laag inkomen een bijdrage krijgen voor verschillende kosten die nodig zijn bij deelname aan sport, cultuur en educatie.

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook als u een laag inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm. Daarom kunnen inwoners via het Minimabeleid een bijdrage krijgen voor verschillende kosten die nodig zijn bij deelname aan sport, cultuur en educatie. Ook bieden beide gemeenten een collectieve zorgverzekering aan.

Bijzondere bijstand

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder de 120% van het bijstandsniveau. Sparen is moeilijk of onmogelijk. Onverwacht komt u voor extra kosten te staan. Kosten die echt noodzakelijk zijn, maar waarvoor u geen geld beschikbaar heeft, zoals de kosten voor de eigen bijdrage thuiszorg of rechtshulp, een bril, gehoorapparaat, reiskosten in verband met ziekenbezoek of begrafeniskosten.
Door het verlenen van bijzondere bijstand kan de gemeente u in een aantal gevallen tegemoet komen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand?

  • Het moet gaan om aantoonbare "noodzakelijke kosten van het bestaan".
  • De kosten kunnen niet via een andere regeling of instantie worden vergoed.
  • Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden die tot de bijzondere noodzakelijke kosten hebben geleid.
  • Uit een draagkrachtberekening moet blijken dat u zelf niet genoeg inkomen of vermogen heeft om de kosten te betalen.

Vormen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand wordt meestal verstrekt zonder dat u de bijstand hoeft terug te betalen. Duurzame gebruiksgoederen worden daarentegen vrijwel altijd als lening verstrekt. Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen die voor een langere tijd meegaan zoals meubelen, behang, verf, keukenapparatuur, kleding, babyspullen, etc.

Wat zijn aantoonbare "noodzakelijke kosten van het bestaan"?

Dit hangt af van uw individuele situatie. Per geval beoordeelt een consulent van de afdeling Zorg & Welzijn of sprake is van "bijzondere en noodzakelijke kosten van het bestaan". Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld alimentatie, boetes, schulden, schades, vakantie of een premie voor een verzekering die u vrijwillig heeft afgesloten.

Draagkrachtberekening

Wanneer uw inkomen minder bedraagt dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht in uw inkomen. Als uw inkomen hoger is, dan is het verschil tussen uw inkomen en de bijstandsnorm de ruimte in uw inkomen. Van de ruimte in uw inkomen wordt 35% als draagkracht aangemeld.

Uitzonderingen

  • Als het een aanvraag is voor lage kosten, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen totdat de kosten hoger zijn dan € 50,00. De rekening mag dan maximaal 12 maanden oud zijn.
  • Als u een beroep heeft gedaan op een andere regeling of voorziening, moet u de aanvraag indienen binnen een maand nadat bekend is of die andere regeling of voorziening een vergoeding toekent.

Aanvragen bijzondere bijstand

Om in aanmerking te komen voor het toekennen van bijzondere bijstand kunt u bij de afdeling Zorg & Welzijn een aanvraag indienen. U moet dat doen vóórdat u de kosten gaat maken. U moet bij de aanvraag een factuur of een gespecificeerde offerte overleggen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via een formulier dat u telefonisch kunt opvragen bij de afdeling Zorg & Welzijn via (0299) 658 585. U kunt het formulier ook uitprinten:

PDFAanvraagformulier bijzondere bijstand voor niet klanten.pdf

PDFAanvraagformulier bijzondere bijstand voor klanten met Pw-uitkering.pdf
PDFAanvullend formulier volwassen huisgenoot

 

 

Overig minimabeleid

Bij de gemeente Waterland kennen we de volgende vormen van toeslagen en vergoedingen:

  • Individuele inkomenstoeslag
  • Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen
  • Vergoeding computer voor schoolgaande kinderen
  • Vergoeding maatschappelijke participatie voor volwassenen

Daarnaast heeft de gemeente Waterland een collectieve ziektekostenverzekering. Lees hier meer over de collectieve verzekering van de gemeente Waterland:Gezond Verzekerd

Ook kunt u via de website van het Nibud (Bereken uw recht ) bekijken of u voor diverse toeslagen in aanmerking komt

Actuele bijstandsnormen

De actuele bijstandsnormen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid:Rijksoverheid/wat zijn de bijstandsnormen