Herstraten Pieter Appelplein Monnickendam

Het Pieter Appelplein in Monnickendam staat op het programma voor groot onderhoud in 2022. Van 6 april tot en met 29 april 2022 heeft u de mogelijkheid gehad te reageren op het voorlopig ontwerp. U heeft hier in grote getalen gebruik van gemaakt. Over het algemeen waren de reacties positief. Uw reacties op het ontwerp hebben bijgedragen aan een beter ontwerp.  Dank voor uw inbreng! 

Definitief ontwerp

Naar aanleiding van uw vragen en suggesties hebben we een definitief ontwerp gemaakt.In de bijlage “Nota van Beantwoording” vindt u de binnengekomen vragen en opmerkingen met onze beantwoording. 

Planning en fasering

De werkzaamheden starten medio juni 2022 en lopen tot ongeveer eind oktober 2022. Het werk wordt in 4 fases uitgevoerd om de overlast voor u te beperken. 

Fase 1: Er wordt gestart bij de garageboxen. Deze zijn circa 3 weken niet bereikbaar. Vervolgens gaat het werk verder bij de huizenblokken 56-74 en 45-55 (tot invalidenparkeerplek)

Fase 2: Als fase 1 gereed is start fase 2 bij huizenblok 14-24. De uitbouw werkzaamheden van nr. 24 zijn dan bereikbaar via fase 1. Fase 2 moet dicht gestraat zijn voor de bouwvak.

Fase 3: Na de bouwvak start fase 3 bij huizenblok 17-31.

Fase 4: Als fase 3 gereed is start fase 4 bij huizenblok 1-15 en 2-12. Dit is de toegang tot het plein. Er komt een tijdelijke weg naar het plein over het voetpad en parkeerstrook. Dit zal enige overlast geven. Graag uw begrip hiervoor.

De aanleg van het regenwaterriool gaat sneller dan de bestrating. Maar volgt de zelfde fasering. Het regenwaterriool is af voor de bouwvak. De sleuf waar het regenwaterriool in ligt word tijdelijk dicht gestraat.

Nieuwe bomen en de beplanting worden gepland in het voorjaar van 2023.

Wat betekent dit voor u

Het is niet uit te sluiten dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Toch doen wij er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken, ook u kunt hier aan bijdragen. Daarom vragen wij u om:

  • voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op de aangegeven weggedeelte; 
  • eventuele aanwezige hagen/beplanting die overhangen boven de stoep of rijbaan terug te snoeien;
  • tuinbanden banden recht te zetten;
  • medewerking te verlenen op verzoeken van de aannemer en/of gemeente. 

Aangezien de meeste gebieden binnen de gemeente zetting gevoelig zijn is het in veel gevallen noodzakelijk om de openbare ruimte ook op te hogen. Hierdoor kan er een hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin. Om ervoor te zorgen dat uw perceel bereikbaar blijft, maakt de gemeente waar nodig een tijdelijke aanstrating van ongeveer een meter op particuliere grond. 

Bestanden

2022-05-16 Bewonersbrief.pdf
2022-05-13 Pieter Appelplein-Kader definitief ontwerp - nieuw over oud.pdf
2022-05-13 Nota van Beantwoording.pdf

Contact/vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per telefoon 06-27317234 of via de mail op JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl