Herstraten hofje Cornelis Dirkszoonlaan 240 t/m 304

De huidige inrichting van de Openbare Ruimte voldoet niet meer aan de tegenwoordig gestelde minimale eisen (denk bijv. aan breedte van de parkeervakken maar ook de zetting (hoogte verschil) voor de woningen en rond de ondergrondse inzameling en de boom bij de flat).

Wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie:

  • De bestrating wordt vervangen door nieuwe materialen;
  • in het kader van Duurzaam Veilig en de inrichting van een 30 km zone wordt een licht verhoogde drempel aangelegd bij de uitgang van het hofje en in de bocht bij de ondergrondse inzamelcontainer;
  • de parkeervakken en rijbaan worden aangepast conform de richtlijnen CROW;
  • de buitenruimte word opgehoogd, de gemiddelde ophoging is ca. 20cm; 
  • de straatkolken die het hemelwater van de straat opvangen worden van het hoofdriool ontkoppeld en krijgen een eigen afvoer richting open water;
  • de bomen worden behouden. De heesters (Mahonia’s) voor huisnummer 242, worden vervangen door gras. Verder worden de aanwezige heesters bij gesnoeid en waar nodig aangevuld/hersteld.

Zie ook de bijlagen. (bewonersbrief, concept ontwerptekeningen en tekening bestaande toestand)