Herstraten Bereklauw en Leeuwetand (+ inloopavond)

Het groenvak bij de Bereklauw en het hofje Leeuwetand in Monnickendam staan op het programma voor groot onderhoud in 2023. Hierbij wil de gemeente niet alleen de straat herstraten en ophogen, maar ook de rijbaan, parkeervakken en groenvoorzieningen in de straat verbeteren. Daarnaast wordt het riool gerenoveerd, komt er een regenwaterriool en worden er klimaat adaptieve maatregelen genomen. 

De gemeente wil u graag als bewoner en gebruiker bij het ontwerp betrekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de inloopavond op dinsdagavond 8 november 2022 van 18:30 tot 20:00 uur in het gemeentehuis van Waterland, gelegen aan de Pierenbaan 3 in Monnickendam.

Tijdens de inloopavond zijn er vanuit de gemeente vertegenwoordigers aanwezig om een toelichting te geven op de ontwerpen. Uw op- en aanmerkingen moeten schriftelijk worden ingediend. Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per telefoon 06-27 31 72 34 of via de mail op JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl. Uw op- en aanmerkingen zijn welkom tot uiterlijk 18 november 2022.

2022-10-18 Ontwerp Leeuwetand zonder luchtfoto.pdf
Microsoft Office document2022-10-18 Opmerkingenformulier.doc