Herstraten Bereklauw en Leeuwetand

Het groenvak bij de Bereklauw en het hofje Leeuwetand in Monnickendam staan op het programma voor groot onderhoud in 2023. Hierbij wil de gemeente niet alleen de straat herstraten en ophogen, maar ook de rijbaan, parkeervakken en groenvoorzieningen in de straat verbeteren. Daarnaast wordt het riool gerenoveerd, komt er een regenwaterriool en worden er klimaat adaptieve maatregelen genomen. 

De gemeente wil de bewoners en gebruikers graag bij het ontwerp betrekken. Daarom is er in november een inloopavond georganiseerd.

Tijdens de inloopavond hebben wij de omwonenden gevraagd te reageren op het voorlopig ontwerp van de Bereklauw en Leeuwetand in Monnickendam, in verband met het groot onderhoud dat in 2023 gaat plaatsvinden. De bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

PDF Bewonersbrief.pdf

 

Wij hebben op alle reacties inhoudelijk gereageerd. Dit kunt u lezen in de nota van beantwoording.

PDF 2023-02-07 Ontwerp Bereklauw en Leeuwetand Nota van Beantwoording.pdf

Uit de reacties op het nieuwe ontwerp bleek dat het overgrote deel van de bewoners wil dat de bestaande inrichting gehandhaafd blijft. Er is door veel inwoners geparticipeerd (78%) en wij nemen deze inbreng serieus. Daarom is het ontwerp aangepast en blijft de inrichting grotendeels gelijk aan de huidige
inrichting. Zie hieronder het ontwerp.

PDF 2023-02-07 Ontwerp Bereklauw en Leeuwetand-Kader Ontwerp.pdf