herstellen bestrating Merelstraat Ilpendam

In de zomer van 2018 heeft de gemeente de Merelstraat en Lepelaarstraat gedeeltelijk heringericht. In de rijbaan zijn na oplevering enkele sporen en kuilen ontstaan. In overleg met de aannemer is er besloten de rijbaan tegenover Merelstraat 9 t/m 15 opnieuw te bestraten.

Start werkzaamheden
In de week van maandag 9 maart wordt gestart met het herstellen van de rijbaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en nemen naar verwachting ca. 10 werkdagen in beslag. 

Omleiding
Gedurende deze werkzaamheden is de rijbaan afgesloten en gestremd voor doorgaan verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Kievitstraat/Gruttostraat en Kievitstraat/Fuutstraat en staat middels borden aangegeven. In de Kievitstraat wordt hierom het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven en wordt er een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

Vragen en contactgegevens
De werkzaamheden worden namens de Gemeente Waterland begeleid door de heer E. van Oostrum van de afdeling Openbare werken. Hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658 627 of via de mail: eric.van.oostrum@waterland.nl