Herstel verharding hoofdtoegangspoort, Sportpark Markgouw in Monnickendam

In de week van maandag 12 juli starten wij met het herstel van het asfalt pad rond de hoofdtoegangspoort van Sportpark Markgouw.
We hebben gekozen voor de periode vanaf maandag 12 juli t/m uiterlijk vrijdag 23 juli, dan zijn de schoolvakantie begonnen. Sportverenigingen liggen nagenoeg stil en is het werk afgerond voor de bouwvak vakantie van de aannemer

De werkzaamheden omvatten het gedeeltelijk verwijderen van het asfalt in verband met oneffenheden door wortelopdruk, De verharding vlak maken met nieuwe betonstraatstenen en de aansluiting van de bocht naar het grote parkeerterrein en met de Toegangsduiker herstellen.
Voor de bereikbaarheid van de dependances van SKW, de atletiek-, handbal- en voetbalvereniging Monnickendam, tijdens de werkzaamheden (tussen 7:00 – 16:00) verzoeken wij u zoveel mogelijk de toegang via de brug bij de tennisvereniging te gebruiken. Voor noodgevallen worden tijdelijke maatregelen getroffen in de vorm van loopschotjes. Het grote parkeerterrein, de honkbal- en hockeyvereniging blijven normaal bereikbaar.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Nota Infra uit Sneek. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@waterland.nl