Herstel Bermen Buurterstraat Marken

In de week van maandag 23 mei beginnen wij met werkzaamheden voor het herstellen van de bermen langs de Buurterstraat op Marken. Het betreft het gedeelte vanaf de kruising bij de verkeerde wereld tot huisnummer 46a. Naast de rijbaan wordt aan 2 kanten de berm versterkt met een fundering van menggranulaat, afgedekt met grasbetonblokken. Tijdens de werkzaamheden kan er verkeershinder ontstaan, daarom verzoeken wij u dit weggedeelte zoveel mogelijk te mijden met autoverkeer. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 2  weken in beslag. Nota Infra voert de werkzaamheden uit. De Cluster Beheer van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@waterland.nl