Herinrichting Pierebaan  (gedeelte t.h.v. het Bernhard Nieuwentijt College) Monnickendam

In de week van maandag 17 januari 2022 starten we met de herinrichting van de Pierebaan t.h.v. het nieuwe appartementencomplex t/m de brug Avegaar. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij gestart wordt met de aanleg van het voetpad en de parkeervakken langs het appartementencomplex en de school. 

Het huidige voetpad aan de noordzijde blijft voorlopig intact zodat scholieren en overige voetgangers hier gebruik van kunnen blijven maken. De rijbaan is vanaf maandag 24 januari 2022 afgesloten voor het verkeer. Hier onder staat in hoofdlijnen de werkzaamheden beschreven.
•    aanleg van een nieuw vrij liggend fietspad van de Pierebaan t/m de brug Avegaar.
•    aanleg van een trottoir en parkeervakken aan de kant van het appartementencomplex en school.
•    aanbrengen van een verkeersdrempel in de rijbaan.
•    het aanleggen van een nieuw riool om het regenwater versneld af te voeren naar de sloot.
•    verbeteren van de openbare verlichting.
Toegang parkeerterrein appartementencomplex via ’t Spil. 
De woningen aan het nieuwe appartementencomplex zijn inmiddels opgeleverd. Momenteel wordt er door de projectpontwikkelaar een tijdelijke ontsluiting/toegangsweg gemaakt om het parkeerterrein via het ‘t Spil te bereiken. Vanaf 24 januari 2022 kunt u het parkeerterrein niet meer bereiken via de Pierebaan

Vragen en contact gegevens

Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met Team Beheer van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de email op j.verleg@waterland.nl
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Nota Infra BV. Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Nota Infra BV, de heer A. de Vries. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-51611706 of via de mail adevries@notainfra.nl

PDFHerinrichting Pierebaan 2022 (t.h.v. Bernhard Niewentijt College) - DEFINTIEF ONTWERP.pdf