Herbestraten voetpad Pierebaan

In de week van maandag 29 november 2021 wordt gestart met het her bestraten van het voetpad langs de Pierebaan in Monnickendam. Het betreft de gedeelten vanaf de Jan Nieuwenhuyzenlaan tot het Markgouw pad en vanaf de Jan Nieuwenhuyzenlaan tot garage Boom. Het voetpad is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 2  weken in beslag. Nota Infra voert de werkzaamheden uit. De cluster beheer van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@waterland.nl