Herbestraten trottoirs / parkeren Bernhardlaan Nieuwpoortslaan in Monnickendam

In de week van 6 januari 2020 beginnen wij met werkzaamheden voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van de openbare ruimte. Er worden werkzaamheden uitgevoerd op diverse locaties. Aansluitend worden de trottoirs in de Nieuwpoortslaan en Bernhardlaan herbestraat en de parkeerstrook in de Bernhardlaan aangepast. 

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:

  • afkoppelen hemelwater Zarken, Bernhardlaan en Nieuwpoortslaan
  • herstraten trottoirs Bernhardlaan en Nieuwpoortslaan
  • aanpassen parkeerstrook langs Bernhardlaan 1 t/m 21

Met de werkzaamheden wordt gestart met het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren op opvolgend Zarken, Bernhardlaan, Nieuwpoortslaan. Aansluitend worden de trottoirs en het parkeren herbestraat.
Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 10 weken in beslag. 

Contact

Aannemingsbedrijf Wagelaar voert de werkzaamheden uit. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer 
E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@waterland.nl