Herbestraten Populierenweg Watergang, Start werkzaamheden 

Maandag 1 november beginnen wij met werkzaamheden voor het Herbestraten van de Populierenweg te Watergang . Gestart met de werkzaamheden ter hoogte van Populierenweg 2. De opengebroken weggedeeltes zijn tijdens de werkzaamheden gestremd voor het gemotoriseerd verkeer. Om de verkeersoverlast te beperken is er met de aannemer afgesproken om de rijbaan pas na 9:00 uur te stremmen en na 16:00 uur weer begaanbaar te maken voor het doorgaande verkeer. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 4  weken in beslag. Nota Infra voert de werkzaamheden uit. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer M. Rebel. Telefoon: (0299) 658 501 of per e-mail: matthijs.rebel@waterland.nl 
 

PDFDefinitief ontwerp watergang Populierweg.pdf