Herbestraten parkeerterrein aan de achterzijde van dorpshuis “het Trefpunt” op Marken

Uit de weginspecties is gebleken dat op delen van de parkeervakken aan de achterzijde van dorpshuis “Het Trefpunt” de stenen worden opgedrukt door de wortels van de aanwezige bomen. Dit geeft een onveilige situatie en daarom is er besloten om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Start werkzaamheden

In overleg met de beheerder van het dorpshuis, de heer A. Uithuisje, is besloten om op maandag 9 september te starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en duren naar verwachting 2 weken. Naast de parkeervakken wordt ook het wandelpad vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde naar de brug richting de Kerkbuurt herstraat (het pad naast het kinderdagverblijf).

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn de overige parkeervakken gewoon te gebruiken. Wij doen er alles aan om de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Vragen en contactgegevens

De werkzaamheden worden namens de Gemeente Waterland begeleid door de heer J. Tol van de afdeling Openbare werken. Hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658 655 of via de mail op johan.tol@waterland.nl