Herbestraten Nieuwezijds Burgwal

Maandag 15 januari  2018 starten we de werkzaamheden aan de Nieuwezijds Burgwal in Monnickendam. Het betreft de rijbaan vanaf Nieuwezijds Burgwal 35 t/m 67. Gedurende de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor het verkeer. De afsluiting staat middels borden en hekken aangegeven. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en zijn naar verwachting in zes weken afgerond.

Definitief ontwerp

Naar aanleiding van de vragen en suggesties vanuit de inloopavond hebben we een definietef ontwerp gemaakt. U kunt het PDFdefinitief ontwerp voor de herbestrating Nieuwezijds Burgwal (3MB) en PDFuitkomst van de inloopavond (76KB) via bijgaande pdf's bekijken.

Vragen en contact gegevens

Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574  of via e-mail: j.verleg@waterland.nl