Herbestraten Cornelis Dirkszoonlaan

Her-bestraten van de Cornelis Dirkszoonlaan, het hofje van huisnummer 166 tot 232

Voor dit jaar staat het hofje, Cornelis Dirkszoonlaan, van huisnummer 166 tot en met 232 
op het programma voor groot onderhoud. 

Herinrichting van de straat

De huidige inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de tegenwoordig gestelde minimale eisen 
(denk hierbij aan breedte van de parkeervakken, de zetting (hoogte verschil) 
voor de woningen en rond de ondergrondse inzameling en de boom bij de flat).

PWN

In het jaarlijkse planningsoverleg met de Nutsbedrijven hebben wij vernomen dat PWN de hoofd waterleiding moet vervangen. 
Dit zal voorafgaand aan het her-bestraten plaatsvinden.

Planning

Vooralsnog is de bedoeling dat PWN voor de bouwvak vakantie haar hoofd waterleiding zal vervangen. 
De bewoners worden hierover door PWN verder geïnformeerd. Na de bouwvak vakantie staat het her-bestraten en rioleringswerk ingepland. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlagen: