Her-bestraten van ‘t Spil Monnickendam

In de week van 9 maart  start de firma Nota Infra. met het her-bestraten van ‘t Spil tussen huisnummers 2 en 17 en huisnummer 23 en 32. Ook de bestrating vanaf huisnummer 6 tot aan de drempel bij het Liander transformatorhuisje zal opnieuw bestraat worden. 

De werkzaamheden nemen naar verwachting 3 weken in beslag. Het werk zal gefaseerd uitgevoerd worden. De eerste fase loopt van ’t Spil 2 tot aan de drempel bij het transformatorhuisje. De 2e fase zal van ’t Spil 6 tot aan nummer 17 en de sporthal lopen. Met de aannemer is afgesproken dat het verkeer zo min mogelijk overlast zal hebben van de werkzaamheden. De straat zal tijdens de werkzaamheden van één kant bereikbaar zijn. Het werkvak zelf is geheel afgesloten voor alle verkeer, wel zal uw perceel te voet bereikbaar blijven. Het werk zal afgezet worden door middel hekken en bebording en tevens zullen er informatie- en omleidingsborden geplaatst worden. De werkzaamheden vinden plaats omdat de rijbaan op deze plekken dusdanig verzakt is dat deze moet worden her-bestraat. De aannemer probeert de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren en om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken.

Heeft u nog vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. van Oostrum van de gemeente Waterland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 627 of via de email: eric.van.oostrum@waterland.nl