Her-bestraten Lijsterstraat.

Dit jaar staat de Lijsterstraat op het programma voor her-bestraten, werkzaamheden aan het riool en het opnieuw inrichten van de straat. 

Planning en uitvoering

In de week van maandag 5 oktober start de firma Nota Infra met de bestrating en riool werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden circa 4-5 weken duren. De firma Nota Infra verzorgt de uitvoering van het werk en de heer D. Bond houdt namens de gemeente toezicht. 
 
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor verkeer en zijn ook de parkeerplaatsen (tijdelijke) niet te gebruiken. Ook zal er regelmatig transport plaatsvinden voor de aan- en afvoer van materialen van en naar de parkeerplaats van het sportpark in Ilpendam. Er worden borden geplaatst met informatie over de verkeerssituatie tijdens de werkzaamheden.
Het werk zal starten achter in de Lijsterstraat. Er zal van vanuit de Lijsterstraat richting de Fuutstraat gewerkt worden. Op de site  www.waterland.nl/werk-in-uitvoering  kunt u de tekening van de werkzaamheden vinden.

Heeft u nog vragen?     

Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer D. Bond van de gemeente Waterland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 669 of via de email op django.bond@waterland.nl.

PDFLIJSTERSTRAAT - WERKTEKENING.pdf