Heb ik voor mijn evenement alles in het werk gesteld om de bezoekers en het personeel 1,5 meter afstand te laten houden?

Past mijn evenement binnen de kaders van de noodverordening? 

 • Artikel 2.1 Verboden samenkomsten;
 • Artikel 2.3 Verbod openstelling dansvoorziening;  
 • Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen;
 • Artikel 2.5 Verboden gebieden en locaties.

Organiseer je het evenement binnen dan moet je dit geregeld hebben.

 • Tot 100 personen kan dat zonder reservering en gezondheidscheck, maar met vaste zitplaatsen. Als er sprake is van doorstroming, dan kunnen vaste zitplaatsen worden losgelaten;
 • Boven de 100 personen is er altijd sprake van placeren, reserveren en een gezondheidscheck vooraf;
 • Er moeten altijd (tot 100 en met meer dan 100 bezoekers) maatregelen getroffen worden voor het scheiden van publieksstromen, ook wat sanitaire voorzieningen betreft en volgens de hygiënemaatregelen zoals die nu gelden;
 • Concertzalen mogen programmeren, Bezoekers moeten naar hun juiste plaats in de zaal gewezen worden, met reservering en gezondheidscheck vooraf. Meezingen mag niet.

Organiseer je het evenement in de buitenlucht voor meer dan 250 personen dan moet je dit geregeld hebben.

 • Placeren: zitplaats - dus niet staand in een cirkel – staand in een cirkel mag bij activiteiten als bijvoorbeeld een sportles maar niet bij evenementen;
 • Een gezondheidscheck vooraf;
 • Reservering maken vooraf, zodat iedereen te traceren is;
 • De aantallen bezoekers zijn hier niet gemaximaliseerd;
 • Er moet te allen tijde 1,5 meter afstand worden bewaard tussen de aanwezigen;
 • Er moeten maatregelen getroffen worden voor het scheiden van publieksstromen, ook wat sanitaire voorzieningen betreft;
 • U moet maatregelen treffen zodat u voldoet aan de geldende hygiëneregels.

Organiseer je het evenement in de buitenlucht voor minder dan 250 personen dan moet je dit geregeld hebben.

 • Vrije instroom mag er zijn, maar er moet wel op tijd vol = vol kunnen worden gecommuniceerd en er moet een mogelijkheid zijn om te doseren;
 • Met te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Er moeten maatregelen getroffen worden voor het scheiden van publieksstromen, ook wat sanitaire voorzieningen betreft;
 • U moet maatregelen treffen zodat u voldoet aan de geldende hygiëneregels;
 • Als er te weinig ruimte is en publieksstromen niet kunnen worden gescheiden, dan kan er gekozen worden om ook onder de 250 aanwezigen te placeren.

PDFIk organiseer een evenement en nu.pdf