Groot onderhoud Bernhardlaan in Monnickendam

Voor 2019 staat onderhoud gepland aan het asfalt van de Bernhardlaan in Monnickendam. Het werk betreft de hierna genoemde projectvakken:

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Vak A:
- Het frezen van de asfaltverharding,
- De fundering op diverse plaatsen wordt geheel vervangen en verstevigd.
- het hele wegvak krijgt een nieuwe asfalt-deklaag en nieuwe belijning.

Vak B:
- Het slopen en geheel vernieuwen van de betonnen opstelplaats van de bushalte “Grote kerk”.
- Plaatselijk herstel van de rijbanen reparatievakken van asfalt en het vullen van scheuren.
- Aanbrengen nieuwe belijning.

Omleidingsroutes
Vak A is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer worden in beide richtingen omgeleid via de Pierebaan, Jan Persijnlaan en Cornelis Dirkszoonlaan. De bushalte aan de Waterlandse Zeedijk richting Amsterdam wordt tijdelijk verplaatst naar de Cornelis Dirkszoonlaan, ter hoogte van de aansluiting Hermanus Reijntjeslaan.
Vak B wordt niet volledig afgesloten. Tijdens de werkzaamheden aan de bushalte wordt het verkeer met behulp van verkeersregelaars begeleid.

Bereikbaarheid:
Vak A: Voor de Brandweerkazerne, ambulancepost is afgesproken dat ten allen tijde het uitrukken bij noodsituaties kan plaatsvinden. Voor de bevoorrading van Swaensborch worden verkeersregelaars ingezet. De hoofdingang is tijdens asfalteren niet toegankelijk.
Vak B: Voor de bewoners van de Bernhardlaan 2 t/m 21 en Marijkestraat 20 t/m 60 is van belang om te weten dat dit wegvak niet geheel wordt afgesloten. Verkeer wordt wel door middel van verkeersregelaars begeleid.

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast geven maar wij vragen toch uw begrip voor deze tijdelijke situatie. Als gemeente doen wij er alles aan om de overlast voor de reizigers, inwoners en ondernemers tot een minimum te beperken. Ook u kunt hiertoe bijdragen, daarom vragen wij u om:
o de afzettingen en omleidingsroutes goed in de gaten te houden;
o  voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op de aangegeven werkvakken;
o  medewerking te verlenen op verzoeken van de aannemer, verkeersregelaars en/of gemeente.
PDFDe tekening van de omleidingsroute.
 

Planning
Om overlast te beperken worden de  werkzaamheden uitgevoerd in de schoolvakantie van donderdag
8 augustus tot en met vrijdag 16 augustus. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Gelder.

Vragen/contact                                                                             
De werkzaamheden worden begeleid door de heer E. Bootsman van de gemeente Waterland. Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact met hem op. De heer E. Bootsman is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 573 of via de email e.bootsman@waterland.nl

PDFBewonersbrief asfalteren Bernhardlaan Monnickendam