Grond werkzaamheden Tuinstraat en Speeltuin Vesting te Monnickendam

In de week van maandag 8 april start de firma Wagelaar BV met de herbestratingswerkzaamheden van een gedeelte van de Tuinstraat in Monnickendam en grondwerkzaamheden nabij de speelplaats aan de Vesting. Het straatwerk betreft het gedeelte vanaf de T-splitsing met de Zuster Bloemstraat tot de Noordervesting.

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan richting de Burgemeester Versteegstraat tijdelijk, 2 tot 3 dagen, afgesloten voor het verkeer. Het eenrichtingsverkeer van de Nieuwezijds Burgwal wordt dan tijdelijk opgeheven zodat de bewoners van de Tuinstraat 5 t/m 8 en de Burgemeester Versteegstraat via deze route kunnen omrijden.

Speelplaats aan de Vesting:

Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt de speelplaats op de vesting opgehoogd met grond om de volgende reden:

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar speelplekken waar mogelijk diffuus lood in de grond zit. Uit het onderzoek blijkt dat in de grond van de speelplek aan de Vesting een matige hoeveelheid diffuus lood is aangetroffen. De omgevingsdienst IJmond heeft aangegeven dat vanwege deze matige concentratie de gemeente waterland niet direct actie hoeft te ondernemen. Ondanks het lage risico heeft de gemeente besloten de speelplek nu gelijk te voorzien van een extra laag schone grond bovenop de bestaande grond, een en ander in overleg met de milieudienst IJmond. Door beide werkzaamheden te combineren wordt de overlast voor de omwonenden beperkt tot een minimum en zal het nieuwe straatwerk later niet worden belast met de grondtransporten. De bestaande speeltoestellen worden ook opgehoogd zodat alles weer voldoet aan de wettelijke eisen betreffende valhoogte e.d. Aangezien de kwaliteit van de speeltoestellen nog voldoet zullen er geen nieuwe toestellen worden geplaatst.