Groenvoorzieningen

Waterland is niet alleen rijk aan water, maar ook aan natuurlijk groen. Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente.

Groen in Waterland

Wij zijn bezig met het opstellen van een Groenvisie. In de Groenvisie komt te staan hoe we de toekomst van het groen in gemeente Waterland zien.

Groen hoort bij onze landelijke en waterrijke gemeente. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de waarde van groen. Zo bevordert het de gezondheid, stimuleert het een veilige omgeving, versterkt het de biodiversiteit en genereert een stijging van de onroerend goed prijzen.

Bij het ontwikkelen van een visie komen vragen aan bod zoals: Hoe kunnen we het groene karakter voor Waterland behouden en op welke locaties is er ruimte voor ontwikkeling? Of op welke plekken is er geen ruimte voor ontwikkeling. Groen op de juiste plek is van belang zodat bewoners en ook toeristen kunnen genieten van een aantrekkelijk omgeving.

Uiteraard gaan we bij het opstellen van de Groenvisie ook nadrukkelijk op zoek naar de mening van u, als inwoner. Hoe en op welke momenten, laten wij u nog weten via onze gebruikelijke kanalen: de website, de gemeentepagina en via Facebook en Twitter.

Adoptieplantenbakken

Adoptieplantenbak

In onze gemeente kunt u een plantenbak adopteren. De bak wordt door ons geplaatst en gevuld met aarde. Als adoptant zorgt u voor de beplanting en het netjes houden van de plantenbak.

Voorwaarden

Plantenbakken zorgen voor verfraaiing van de openbare ruimte. De adoptieplantenbakken worden geplaatst op grond van de gemeente, indien mogelijk in combinatie met een verkeersmaatregel. De plantenbak mag geen parkeerplaats kosten. Met de adoptant worden afspraken gemaakt over het onderhoud van de plantenbak.
Er kan uit twee verschillende plantenbakken gekozen worden: vierkant van 60 x 60 cm. en 86 cm. hoog of rechthoekig van 150 x 60 cm. en 66 cm. hoog.
De plantenbak blijft eigendom van de gemeente.

Kernraden

Ook de kernraden hebben een rol in de uitvoering van de adoptieplantenbakken. Zij beoordelen de aanvragen mee, houden in de gaten of de bakken er netjes uitzien, bekijken of er geschikte locaties zijn voor een adoptieplantenbak en gaan op zoek naar adoptanten.

Groenvrijwilligers "Rietland  Monnickendam"

In onze gemeente is een vrijwilligersgroep actief die twee stukjes groen onderhoudt in Monnickendam: in het Groene Hart en het Braakje. 4 of 5 keer per jaar komt ‘Rietland Monnickendam’ bijeen om het riet te maaien, bomen te snoeien en opslag uit te trekken of te steken. Het maaisel wordt afgevoerd om de bodem schraal te houden. Op deze manier wordt het oorspronkelijke rietland behouden en krijgen kwetsbare dieren en planten, zoals noordse woelmuis en wilde orchidee, een kans om zich in de rietlandjes te vestigen. Landschap Noord-Holland en de gemeente Waterland ondersteunen het vrijwilligerswerk door het leveren van expertise en het uitlenen van materieel. Door deze samenwerking kunnen de bijzondere stukjes natuur behouden blijven.

Wil je meer informatie over de rietlandjes of draag je graag een steentje bij aan het behoud van deze bijzondere stukjes Monnickendam, neem dan contact op met Riet van Straten via telefoonnummer (06) 222 700 72.