Gemeentelijke maatregelen voor ondernemers

Door de huidige economische ontwikkelingen als gevolg van het Corona-virus worden voor de (Waterlandse)ondernemers de volgende maatregelen genomen

 1. Uitstel van betaling wordt verleend van gemeentelijke belastingen voor bedrijven die in financiële nood komen vanwege de effecten van het coronavirus.
 2. Alle invorderingsmaatregelen voor ondernemers en inwoners worden opgeschort. Dit houdt ook in dat geen nieuwe invorderingstrajecten worden starten.
 3. Betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Neemt u hiervoor zelf contact op met de gemeente via de contactgegevens onder aan dit bericht. 
 4. Belastingheffing wordt versoepeld door:
  - aanslagen toeristenbelasting 2019 worden pas verstuurd als toeristische sector weer in bedrijf is
  - aanslagen reinigingsheffing voor ondernemers worden opgeschort
  - geen precariobelasting wordt geheven over de periode dat bedrijven gedwongen zijn te sluiten
  - ondernemers kunnen aanslagen OZB en Rioolheffing desgewenst in tien termijnen betalen
  - uiterste betaaltermijn voor alle aanslagen gemeentelijke belastingen op te schuiven naar 30 augustus 2020 (tenzij men in termijnen betaalt).
 5. De gemeente gaat facturen van ondernemers versneld betalen.

Waar kunt u terecht voor vragen?
Voor vragen over de genoemde belastingmaatregelen kunt u contact opnemen met gemeente@waterland.nl of via telefoonnummer (0299) 658 572.

Voor meer informatie over overheidsmaatregelen en verwijzingen naar het Startersloket en Haltewerk gaat u naar waterland.nl/ondernemen-corona 

Een actueel overzicht van compensatieregelingen voor ondernemers is te vinden op de site van de rijksoverheid: Compensatie regelingen overheid

 

Wij wensen u allemaal veel sterkte de komende tijd. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.