Formulier melding datalek gemeente Waterland

Vermoedt u dat de gemeente Waterland onjuist is omgegaan met uw persoonsgegevens? Bent u (ongewild) in aanraking gekomen met gevoelige gegevens van iemand anders? Meld het ons!

 

Datum waarop u het lek ontdekt heeft

Voor vragen omtrent datalekken, privacy en de AVG kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, de heer C. Willems. De heer Willems is te bereiken via telefoonnummer (0299) 658 585.