Externe kwaliteitsanalyse facturen gemeente Waterland periode 2015 -2019

Gemeente Waterland heeft Spendlab Recovery gevraagd een extra controle te doen op hun crediteurenadministratie over de periode 2015-2019. Het kan in het kader van deze controle gebeuren dat leveranciers aan de gemeente worden benaderd door Spendlab Recovery met vragen over hun rekeningen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mogelijk verkeerde BTW berekening, vermeende dubbele of onverschuldigde bedragen en de saldoafstemming van leverancier en gemeente kunnen worden gecheckt.

De gemeente Waterland heeft Spendlab Recovery toestemming verleend om leveranciers van de gemeente te benaderen en de gemeente verzoekt de leveranciers om mee te werken aan de onderzoeken van Spendlab Recovery. Mochten er onverhoopt bij de controle verschillen en mogelijke  fouten naar boven komen dan heeft de gemeente Spendlab Recovery toestemming gegeven om met de leverancier bindende afspraken te maken over de eventuele terugstorting ervan. De gemeente krijgt na afloop van het onderzoek een rapport met aanbevelingen om in de toekomst problemen te voorkomen. Voor meer informatie kunt u mailen naar gemeente@waterland.nl of bellen (0299) 658 585.