Economische Agenda 2017-2018

Inhoudverantwoordelijke

Lucie van Vliet

In het collegeprogramma 2014-2018 is de ontwikkeling van de economische agenda aangekondigd.  De agenda moet antwoord geven op de vraag hoe de gemeente Waterland economisch vitaal kan blijven. Het betreft een uitvoeringsagenda met concrete acties die dienen te worden opgepakt in de periode 2017-2018. U kunt de PDFEconomische Agenda 2017-2018 hier downloaden (pdf, 6MB).
Speerpunten economisch beleid voor de komende jaren

Op basis van literatuurstudie, gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemers én een brainstormavond voor ondernemers zijn de volgende vier speerpunten voor het economisch beleid van  2017-2018 geformuleerd:

  • Verbeteren ondernemersklimaat
  • Verbreden gemeentelijke dienstverlening
  • Versterken visie detailhandel
  • Vergroten van mogelijkheden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)