Duurzaamheidsfonds

Subsidieregeling voor eigenaren en huurders gemeente Waterland

Gemeente Waterland stelt een subsidieregeling beschikbaar voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan woningen door een eigenaar-bewoner of huurders.

Looptijd

De subsidie kan halverwege januari worden aangevraagd tot 1 juni 2025. Indien het subsidieplafond (€ 325.000) eerder is bereikt, wordt de subsidieregeling gesloten.
Update november 2021: budget is nog €225.000.
Update januari 2022 (geschat budget is nog €125.000).
Doe tijdig uw aanvraag. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 

Belangrijke voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Aanvragen voor maatregelen die voor deze datum zijn aangetroffen vallen buiten de regeling en worden afgewezen
 • De aanvrager is een eigenaar-bewoner of huurder van een woning uit de gemeente
 • De subsidie wordt uitsluitend toegekend voor maatregelen die reeds zijn uitgevoerd
 • De maatregelen voldoen aan de voorwaarden en eisen uit de maatregelenlijst
 • Als de aanvrager de maatregelen zelf uitvoert, verklaart hij/zij voldoende kennis te hebben om de maatregelen veilig en deskundig uit te kunnen voeren. Tevens verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de betreffende regelgeving en wettelijke kaders. De aanvrager is hiervoor zelf eindverantwoordelijk
 • De aanvrager van de subsidie is verplicht de maatregelen, waarvoor subsidie is verkregen, minimaal 5 jaar in stand te houden

Bekijk de maatregelenlijst hier: PDFMaatregelenlijst duurzaamheidsfonds 2021-2025.pdf

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Voor eigenaar-bewoner en huurder

 • De subsidie per uitgevoerde maatregel uit tabel 1a van de maatregelenlijst bedraagt 25% van het aankoopbedrag (incl. btw) 
 •  De subsidie per uitgevoerde maatregel uit tabel 1b van de maatregelenlijst bedraagt 80% van het aankoopbedrag (incl. btw) 
 •  Het uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen bedraagt minimaal € 150,- (incl. btw)
 • Het uit te keren subsidiebedrag per maatregel is nooit hoger dan het maximumbedrag genoemd in de maatregelenlijst

Specifiek voor eigenaar-bewoner

 • Het maximaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen per bestaande koopwoning is € 2.000,- (incl. btw)

Specifiek voor huurder

 •  Het maximaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen voor een huurder is € 400,- (incl. btw)

Wanneer wordt de subsidieaanvraag afgekeurd?

 • De aanvraag voldoet niet aan de eisen en criteria die gesteld worden
 • De verstrekte informatie is onjuist of onvolledig 
 • Het uit te keren subsidiebedrag lager is dan € 150,-
 • Het subsidieplafond is bereikt

Beslistermijn

 • Na ontvangst van de volledige aanvraag heeft de gemeente Waterland 8 weken de tijd om de aanvraag te behandelen.

Betaling subsidie

 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd wordt het toegekende subsidiebedrag binnen 4 weken overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.

Vragen?

Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket
E:    info@duurzaambouwloket.nl
T:     072 – 743 39 56

Voor geveltuinen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling openbare werken van de gemeente via 0229 658585.

Bijlagen

PDFMaatregelenlijst duurzaamheidsfonds 2021-2025.pdf
Bekijk de uitvoeringsregeling

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via de blauwe knop: