Donderdag 6 juni afsluiting Haringburgwal Monnickendam

De Haringburgwal in Monnickendam ter hoogte van huisnummer 19/hoek Noordeinde is voor doorgaand verkeer gestremd op donderdag 6 juni 2019 tussen 7:00 uur en 16:00 uur, of zoveel korter als mogelijk.

Op de Haringburgwal worden twee nieuwe ondergrondse inzamelcontainers geplaatst (een voor plastic, metaal en drinkkartons en een reserveput) naast de bestaande containers.

Planning

Woensdag 5 juni  Opbreken verharding locatie containers (geen afsluiting)
Donderdag 6 juni Plaatsen betonnen putten, aanvullen en putten afdekken (doorgaand verkeer Haringburgwal afgesloten)
Vrijdag 7 t/m vrijdag 14 juni Herstellen verharding rond betonputten (geen afsluiting, of zoveel korter als mogelijk)

Met de aannemer is afgesproken dat voor noodhulp diensten direct ruimte gemaakt moet worden. Meer informatie bij de toezichthouder, de heer E. Bootsman, Telefoonnummer (0299) 658 573
of via de email e.bootsman@waterland.nl.