Corona nieuws

Update 14 juni:

Aanpassing noodverordening sanitair en verpleeghuizen in regio Zaanstreek-Waterland 

De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 15 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De aanpassingen staan in een vernieuwde noodverordening. Deze vervangt de noodverordening van 1 juni.   

Meer ruimte vraagt meer verantwoordelijkheid 

We gaan op dit moment de goede kant op met de beperking van de verspreiding van het virus. Dat zorgt dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Tegelijkertijd is het virus niet ineens weg. De bewegingsvrijheid die we krijgen brengt daarom een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om die bewegingsvrijheid ook op de lange termijn te kunnen behouden en een tweede golf te voorkomen, is het nodig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Houd afstand en vermijd drukte. Ben je verkouden of heb je klachten? Blijf thuis. Merk je dat iemand in je omgeving symptomen heeft? Spreek iemand aan. Alleen als gemeenschap, die zelf voorzichtig is en omkijkt naar elkaar, kunnen we de vrijheid behouden en stapsgewijs uitbouwen. 

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De wijzigingen lichten we hieronder kort toe: 

 • Het verbod op het ontvangen van bezoek voor verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg wordt per 15 juni 2020 opgeheven voor alle locaties behalve voor locaties waar zich nog één of meer COVID-19 besmettingen voordoen. Op die locaties is het ontvangen van bezoek nog steeds verboden, behalve in uitzonderingssituaties.
 • Het verbod op het openhouden van sanitaire voorzieningen komt per 15 juni 2020 te vervallen. 

Volledige noodverordening 

Onderaan deze pagina en op www.vrzw.nl vindt u de complete versie van de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn.  

PDFNoodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 15 juni 2020.pdf

Update 29 mei:

Nieuwe noodverordening

De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 1 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De aanpassingen staan in een vernieuwde noodverordening. Deze vervangt de noodverordening van 11 mei.

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten 

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Update 22 mei

Gemeente Waterland geeft horecaondernemers de ruimte

Vanaf maandag 1 juni mogen, onder strikte voorwaarden, de terrassen weer open. De voorwaarden zijn bijvoorbeeld 1.5 meter afstand houden en vooraf reserveren door de klanten.

Veel Waterlandse horecaondernemers staan te popelen om weer open te gaan en de gemeente wil ze zoveel mogelijk ondersteunen, ook om hun werknemers en klanten tegemoet te komen.

De gemeente heeft alle horecaondernemers gevraagd met plannen te komen als ze hun terrassen tijdelijk (tot 1 november) willen uitbreiden. Die uitbreiding is nodig om hetzelfde aantal klanten te kunnen bedienen met inachtneming van de 1.5 metermaatregel.  Horecagelegenheden die nu geen terras hebben, kunnen ook een tijdelijk terras aanvragen, mits fysiek mogelijk.

Een aantal ondernemers heeft hun plannen al ingeleverd, sommigen werken ook samen, zoals in de binnenstad van Monnickendam. De gemeente levert maatwerk bij de beoordeling van de plannen en bekijkt elke aanvraag apart. Er moet bijvoorbeeld  voldoende ruimte zijn om de terrassen heen, zodat passanten er nog op veilige afstand langs kunnen en hulpdiensten moeten toestemming geven voor de uitbreiding van het terras. De horecaondernemer moet zelf met zijn buren overleggen over de tijdelijke uitbreidingsplannen en moet er ook zelf voor zorgen dat klanten en medewerkers 1,5 meter afstand houden. De openingstijden van de horeca blijven ongewijzigd. 

Burgemeester Sicko Heldoorn: “ De horecaondernemers hebben twee maanden lang moeten sluiten en ook nu mogen ze binnen niet meer dan 30 gasten ontvangen. Het water staat velen van hen aan de lippen. De gemeente wil ze daarom helpen  met waar mogelijk een tijdelijke uitbreiding van hun terras.  We geven  ondernemers tijdelijk meer ruimte en vragen aan de omwonenden om dat ook te doen. “

Als er overeenstemming is tussen ondernemer en gemeente over de tijdelijke uitbreiding dan wordt dit zo snel mogelijk via een gedoogbeschikking geregeld. 

Om welke terrassen het gaat en waar ze komen wordt op onze website bekend gemaakt.

Update 19 mei

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Zo wordt 'alleen' weer iets meer 'samen'. Lees meer over de versoepelingen op de website van de Rijksoverheid.

Update 15 mei

Maatschappelijke ondersteuning tijdens coronacrisis

Hoewel veel organisaties niet bij u op bezoek kunnen komen, willen ze wel laten weten dat ze er voor u zijn! Als u behoefte heeft aan ondersteuning vindt u in onderstaand overzicht relevante informatie.

PDFAdvertentie maatschappelijke ondersteuning tijdens Coronacrisis.pdf

Update 11 mei

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 11 mei worden een aantal van deze maatregelen versoepeld. De versoepelingen vragen van iedereen nog steeds forse aanpassingen in het dagelijks leven en grote verantwoordelijkheid. Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk om aan de maatregelen te voldoen. Met als uitgangspunt: vermijd drukte. Alleen met elkaar kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk. 

Nieuwe noodverordening 

Op 6 mei 2020 zijn de versoepelingen door het kabinet vanaf 11 mei 2020 bekendgemaakt. Dit is aangepast in de huidige noodverordening. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 29 april 2020 wordt hiermee vervangen. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om inwoners en een aantal ondernemers voorzichtig meer ruimte te geven. Door de versoepelingen komt er meer druk op de openbare ruimte en daarmee wordt het moeilijker voor de handhavers om hun werk goed uit te voeren. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden en ons te houden aan de maatregelen. Het kabinet kan de komende tijd een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.

Afgesloten locaties

Vooralsnog blijven verschillende plekken in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. 

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Verbod niet in acht nemen veilige afstand

Het is verboden zich in de publieke ruimte met een groep van drie of meer personen te bevinden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en/of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen. Ook geldt dit niet voor het georganiseerd buiten sporten door personen tot en met 18 jaar of het bijwonen van georganiseerde activiteiten van scouting, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen door personen tot en met 18 jaar. 

Evenementen & samenkomsten

Alle evenementen in de regio Zaanstreek Waterland zijn tot 1 september 2020 verboden. 
Alle samenkomsten zijn verboden. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor onder andere: 

 • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
 • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen.
 • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max. 100 personen).
 • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max. 100 personen en er moeten maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen).

Scholen en kinderdagverblijven

Voor scholen en kinderdagverblijven vanaf 11 mei 2020 geldt:

 • Basisscholen mogen open gaan waarbij de kinderen ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school gaan. 
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen weer volledig naar school.
 • De buitenschoolse opvang is geopend voor kinderen 4-12 jaar die ook op dezelfde dag naar school mogen.
 • Vanaf 11 mei is kinderdagopvang (0-4 jaar) weer voor alle kinderen open. Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang (0-12 jaar).

Middelbare scholen blijven nog wel dicht maar treffen voorbereidingen om eventueel per 1 juni open te kunnen met in acht neming van de 1,5 meter.

Ondernemers

Vanaf 11 mei geldt dat:

 • Kappers en schoonheidsspecialisten weer mogen werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer, net als de diëtist, ergotherapeut, tandprotheticus, keuringsartsen. Ook alternatieve geneeswijze: masseur, acupuncturist, chiropractor, homeopaat. En tot slot de overige contactberoepen: rijinstructeurs en tattooshops.
 • Inwoners moeten een afspraak maken. 
 • De ondernemer dient maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling. Ook moet de ondernemer vooraf controleren of de klant geen klachten heeft. 
 • De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende maatregelen. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan, bij niet goed naleven van de maatregelen, een bedrijf sluiten.
 • Bibliotheken en winkels gaan weer open, mits er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Kunst en Cultuur:

Vanaf 11 mei geldt dat:

 • De door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor jongeren tot en met 18 jaar toegestaan is.

Sport en spel

Vanaf 11 mei geldt dat:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten onder begeleiding van een sportvereniging of een andere professional, hierbij hoeven kinderen de 1,5 meter regel niet in acht te nemen. Vanaf 12 jaar moet de 1,5 meter regel wel in acht worden genomen. 
 • Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Alle zwembaden, binnen en buiten, worden geopend. De beheerders van de zwembaden zijn verantwoordelijk dat de 1,5 meter maatregel goed wordt nageleefd. De gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden kunnen niet gebruikt worden. Toiletten kunnen bij uitzondering wel gebruikt worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan, bij niet goed naleven van de maatregelen, een zwembad sluiten.

Recreatie en nachtverblijf

Vanaf 11 mei geldt dat:

 • Dierenparken, natuurparken en pretparken weer geopend zijn. Dit is onder voorbehoud van een door de beheerder overgelegd plan aan de voorzitter van de Veiligheidsregio, waaruit blijkt dat de geldende maatregelen gevolgd worden én de belasting op het openbaar vervoer niet te groot wordt. 
 • De eet- en drinkgelegenheden en terrassen van dierenparken, natuurparken en pretparken blijven gesloten. De gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.
 • Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

Parkeerterreinen

Voor alle duidelijkheid; met ingang van 11 mei is de afsluiting van Marken voor gemotoriseerd verkeer hiermee opgeheven. Ook de parkeerterreinen van Marken, Nes en bij het Hemmeland zijn niet langer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit past in het kader van het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid; waarbij wordt opgeroepen om drukte te vermijden en je te houden aan de coronamaatregelen zoals vaak handen wassen, 1,5 meter afstand en blijf thuis bij ziekteverschijnselen. 

Kijk op www.vrzw.nl voor informatie over de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn.  

Update 8 mei

Jeugd mag weer buiten sporten

Op 21 april heeft premier Rutte aangegeven dat kinderen en jongeren t/m 18 jaar vanaf 29 april weer buiten mogen trainen bij een sportclub. Ook kinderen/jongeren die geen lid zijn van een vereniging, maar toch graag buiten willen sporten kunnen meedoen.

Klik op onderstaande afbeelding om deze te vergroten.

PDFAdvertentie jeugd mag weer buiten sporten

Parkeerterreinen afgesloten en Marken niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op grond van de noodverordening de maatregelen voor Waterland in verband met de coronacrisis verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. Dit betekent dat geen gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) wordt toegelaten op Marken. Ook de parkeerterreinen van Marken, Nes en bij het Hemmeland blijven afgesloten. De maatregelen blijven nodig omdat bij grote drukte het besmettingsgevaar, bij groepsvorming en het niet kunnen waarborgen van 1.5 meter afstand, te groot wordt. De parkeerterreinen liggen bij recreatieve bestemmingen (Marken en Hemmeland) en de maatregelen zijn conform de verlenging van de maatregelen bij recreatiegebied Het Twiske. In het afgelopen weekend zijn er ondanks de afsluitingen toch nog veel boetes uitgedeeld door de handhavers. Het ging om auto’s en motoren die geen bestemmingsverkeer waren en de afsluitingsborden hadden genegeerd.

Update 7 mei

Mededeling aanwijzingsbesluit gebieden

De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft op 7 mei 2020 een nieuw aanwijzingsbesluit gebieden genomen op basis van de noodverordening. Dit aanwijzingsbesluit vervangt het aanwijzingsbesluit van 29 april 2020. 

Update 6 mei 

Nieuwste maatregelen afgekondigd op 6 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

‪Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden op www.rijksoverheid.nl.

PDFFactsheet coronamaatregelen 6 mei 2020

Update 29 april

Maatregelen Waterland verlengd

Parkeerterreinen afgesloten en Marken niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op grond van de noodverordening de maatregelen voor Waterland in verband met de coronacrisis verlengd tot en met dinsdag 19 mei. 

Dit betekent geen gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) toelaten op Marken. Ook de parkeerterreinen van Marken, Nes en bij het Hemmeland blijven afgesloten. De maatregelen blijven nodig omdat bij grote drukte het besmettingsgevaar, bij groepsvorming en het niet kunnen waarborgen van 1.5 meter afstand, te groot wordt. De parkeerterreinen liggen bij recreatieve bestemmingen (Marken en Hemmeland) en de maatregelen zijn conform de verlenging van de maatregelen bij recreatiegebied Het Twiske. In het afgelopen weekend zijn er ondanks de afsluitingen toch nog veel boetes uitgedeeld door de handhavers. Het ging om auto’s en motoren die geen bestemmingsverkeer waren en de afsluitingsborden hadden genegeerd.

Burgemeester Sicko Heldoorn: “Het is de afgelopen weken erg mooi lenteweer geweest en mede dankzij de afsluitingsmaatregelen is het redelijk rustig gebleven in onze gemeente. Bewoners maar ook toeristen en dagjesmensen nemen de coronamaatregelen over het algemeen serieus. Toch hebben onze handhavers nog flink wat auto’s en motoren die geen bestemmingsverkeer waren een bekeuring moeten geven, ook groepen fietsers en kitesurfers die hun auto’s fout parkeerden, gaven overlast. We hebben het verzoek gedaan om de maatregelen te verlengen omdat het besmettingsgevaar nog steeds onverminderd groot is. Ik roep iedereen op; blijf thuis en als je de deur uit moet, ga dan niet op drukke tijdstippen. Voorkom dat je drukte veroorzaakt door met veel op kleine wegen of plekken te zijn. Hou vol ook de komende tijd en ook al duurt het lang, hou vol en hou afstand.”

Parkeerplaatsen afgesloten

De gemeente sluit parkeerplaatsen af om de auto’s van dagjesmensen en recreanten te weren. De parkeerplaats van Marken, de parkeerplaats Nes (bij windmolens Marken) en het tussenliggende weggedeelte tussen deze twee parkeerplaatsen zijn afgesloten voor auto’s en motoren. De vier parkeerplaatsen van het recreatiegebied Hemmeland (Monnickendam) zijn ook afgesloten. Naast de verlenging van deze maatregelen, gaat de gemeente zelf het parkeren op de toegangswegen naar het Hemmeland verbieden. Deze nieuwe maatregelen duren ook tot en met 19 mei en zijn nodig omdat er veel klachten waren en ook zorg was over het parkeren op de toegangswegen naar het Hemmeland.

Afgesloten tot en met 19 mei

De maatregelen zijn van kracht tot en met dinsdag 19 mei. De maatregelen worden door middel van borden aangegeven en bij de parkeerterreinen door hekken en andere fysieke maatregelen. Er worden ook handhavers ingezet om alles in goede banen te leiden. De maatregelen gelden niet voor bestemmingsverkeer. Voor meer informatie en luchtfoto’s kijk op www.waterland.nl/corona.

Wijzigen noodverordening

Evenementen & samenkomsten

Alle evenementen in de regio Zaanstreek Waterland zijn tot 1 september 2020 verboden. Het is verboden zich in de publieke ruimte te bevinden zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.

 • Alle samenkomsten van meer dan twee personen zijn verboden. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor onder andere: 
 • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
 • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen.
 • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen).
 • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen en er moeten maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen).

Sporten

Het is verboden om in georganiseerd verband sportwedstrijden te houden. Bij deze restricties zijn een aantal uitzonderingen. Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar georganiseerd buiten sporten en bewegen onder begeleiding. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten daarbij de anderhalve meter in acht moeten houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Scholen en kinderdagverblijven

Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten tot en met 10 mei. Kinderdagverblijven en scholen zijn tot en met 10 mei wel open voor ouders met vitale en cruciale beroepen.  
Vanaf 11 mei 2020 geldt:

 • Basisscholen mogen open gaan waarbij de kinderen ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school gaan. 
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen weer volledig naar school.
 • De buitenschoolse opvang is geopend voor kinderen 4-12 jaar die ook op dezelfde dag naar school mogen.
 • Vanaf 11 mei is kinderdagopvang (0-4 jaar) weer voor alle kinderen open. Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang (0-12 jaar).

Middelbare scholen blijven nog wel dicht maar treffen voorbereidingen om eventueel per 1 juni open te kunnen met in acht neming van de anderhalve meter

Recreatie en nachtverblijf

Het is verboden om bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje op of aan een strand te bouwen, te gebruiken of te laten gebruiken. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

Kijk op www.vrzw.nl voor informatie over de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn. 

Update 24 april

Er is een nieuw aanwijzingsbesluit toezichthouders noodverordening COVID-19 VRZW genomen.

Update 21 april

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen: www.rijksoverheid.nl.

Update 16 april

Update 11 april

Update 10 april

Update 9 april

Update 8 april

Update 6 april

Update 5 april

Update 3 april

In de regio Zaanstreek-Waterland geldt per direct PDFeen nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie die op 23 maart 2020 is vastgesteld.

Er is daarnaast een nieuw aanwijzingsbesluit toezichthouders noodverordening COVID-19 VRZW genomen. 

Gemeente ondersteunt ondernemers

Door de huidige economische ontwikkelingen als gevolg van het Corona-virus worden voor de (Waterlandse)ondernemers de maatregelen genomen. Lees meer.

Vragen en antwoorden vrijdag 3 april 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Waterlandse kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen 24/7 geregeld

24 uurs (nood)opvang voor kinderen nu ook geregeld. Lees meer.

Update 2 april

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Update 1 april

Vragen en antwoorden 31 maart 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Update 31 maart

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid
 

Vragen en antwoorden 31 maart 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Update 30 maart

Hierbij de tweede toespraak van burgemeester Heldoorn over het coronavirus

Vragen en antwoorden maandag 30 april Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Milieustraat minder vaak geopend

Vanaf maandag 30 maart zijn de openingstijden van de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend veranderd. Dit is het adres waar bewoners van Waterland hun grofvuil wegbrengen.

De milieustraat gaat ’s ochtends eerder open vanaf 7.30 uur en blijft aaneengesloten open tot 13.00 uur. De afgelopen week kwamen opnieuw meer dan 1.000 bezoekers per dag grofvuil wegbrengen. Het is te druk en de wachttijd kan oplopen tot een uur. Nogmaals een oproep: kom alleen uw grofvuil brengen als het echt noodzakelijk is!

Aangepaste openingstijden 

 • Maandag t/m vrijdag: 7:30 tot 13:00 uur
 • Zaterdag (en zondag): gesloten

Grofvuil wegbrengen alleen als het noodzakelijk is

Als gevolg van bovenstaande maatregelen ontstaat er een langere wachtrij op de Van IJsendijkstraat. Bezoekers moeten met het volgende rekening houden:

 • Er is een verkeersregelaar aanwezig, inrijden vanuit richting N244 is niet mogelijk
 • Volg aanwijzingen op van de verkeersregelaar
 • Wachttijden kunnen oplopen tot 1 uur
 • Sorteer thuis het afval zodat u snel het grofvuil kunt lossen en niet onnodig op het perron heen en weer moet lopen
 • Kom niet een half uur voor sluiting, de kans is groot dat u niet meer wordt toegelaten
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bezoekers
 • Begroet elkaar met een glimlach en heb geduld als het druk is

Houd bij het bezoeken van de milieustraat rekening met de geldende maatregelen: alleen als iedereen zich houdt aan deze instructies kan de milieustraat openblijven.

Maatregelen

Doordat veel mensen thuis zijn door de corona maatregelen, zien we een enorme toestroom van bezoekers bij de milieustraat. Om dit voor zowel medewerkers als bezoekers veilig te laten verlopen zijn bovenstaande maatregelen genomen. De gemeente roept inwoners van Waterland op om vooraf te bedenken of echt noodzakelijk is zelf naar de milieustraat te rijden. Het alternatief is om een afspraak te maken om grofvuil thuis te laten ophalen. Hiervoor kan men contact opnemen met onze afvalinzamelaar Remondis. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 15.30 uur van maandag t/m vrijdag via telefoonnummer (0299) 407 671.

Update 28 maart 

De landelijke campagne van de Rijksoverheid is veranderd. Bekijk hier de nieuwe landelijke campagne #coronavirus.

PDFVragen en antwoorden vrijdag 27 maart 2020.pdf

Update 27 maart 

Namens alle burgemeesters van Zaanstreek-Waterland:

Om te zorgen dat de aangepaste maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt per direct in de regio Zaanstreek-Waterland een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie die op 16 maart 2020 was vastgesteld.

“Om de maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd te kunnen handhaven is de noodverordening aangepast. De afgelopen dagen hebben we kunnen wennen aan deze nieuwe maatregelen. We hebben gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en we hebben mensen aangesproken die met drie personen of meer bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand hielden tot elkaar. We willen stevig inzetten op handhaving. Met de noodverordening kunnen we en zullen we vanaf vandaag daar dan ook strenger in optreden. Zowel politie als handhaving zetten wij hiervoor in. Je zult ze dan ook vaker op straat tegenkomen in heel Zaanstreek-Waterland.” 

Formeel betekent dat nu tot 1 juni is geregeld: 

 • Dat alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek Waterland tot 1 juni 2020 verboden zijn. 

Verder betekent dat nu tot en met 6 april is geregeld: 

 • Dat het verboden is met 3 of meer personen bij elkaar te zijn en géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
 • Dat alle geplande en ongeplande samenkomsten verboden zijn. 
 • Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor: 
  • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
  • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen 
  • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen)
  • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);

Voor alle samenkomsten geldt dat van de hygiëne voorschriften, inclusief het 1,5 meter afstand houden moet worden voldaan. 

 • Bedrijven gesloten moeten zijn: horeca- en eetgelegenheden (afhaal en brengen blijft mogelijk), sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs, coffeeshops (afhaal wel mogelijk) en casino’s.
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen zoals bijv. kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs tenzij er een medische indicatie is. 
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een gebiedsverbod als de situatie daarom vraagt.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan, in overleg met vervoerders, besluiten dat, delen van, het openbaar vervoer wordt stopgezet omdat er niet aan de regel van 1,5 meter wordt voldaan.
 • Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten. Onderwijs op afstand is wel mogelijk. Kinderdagverblijven en scholen zijn wel open voor ouders met cruciale beroepen. 

Uiterlijk 6 april besluit het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregelen. 

Update 26 maart

Update 24 maart

Eerste slachtoffer Corona in Waterland

Op dinsdag 24 maart hebben wij het droevige bericht ontvangen dat een 86 jarige inwoner van Waterland helaas is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Hij is overleden in het ziekenhuis. Daarmee is hij het eerste slachtoffer van het coronavirus in onze gemeente. Burgemeester Sicko Heldoorn: “Wij betreuren het zeer dat het coronavirus het eerste slachtoffer binnen onze gemeentegrenzen heeft geëist. Mijn medeleven gaat uit naar de naasten van deze man. Het moet zwaar zijn voor vrienden en familie om met dit verdriet om te gaan. Ik wens ze, namens de gehele gemeenschap van Waterland, veel sterkte. Laten we, als is het figuurlijk, om hen heen gaan staan en ze extra steun bieden in deze moeilijke tijd.'

Verscherpte maatregelen rijksoverheid

Lees deze maatregelen zorgvuldig door en neem ze in acht. Zie de website van: www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl.

Q&A Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen in onze regio verzameld in een Q&A.

Update 23 maart

Milieustraat weer open vanaf maandag 23 maart

Vanaf maandag 23 maart is de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend weer geopend. Er gelden aangepaste openingstijden en op zaterdag blijft de milieustraat gesloten. Er is een verkeersregelaar aanwezig, inrijden vanuit richting N244 is niet mogelijk en bezoekers moeten afstand houden van medewerkers en andere bezoekers.
Meer informatie over aangepaste openingstijden en werkwijze 

Update 22 maart

Dringende oproep aan onze inwoners

Ik krijg de afgelopen dagen veel verontruste reacties  dat nog niet iedereen zich houdt aan de landelijke richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik doe hierbij aan alle inwoners van Waterland een dringend beroep om de instructies van de rijksoverheid strikt te volgen. Deze zijn: houd 1,5 meter afstand, als u ziek of verkouden bent blijf thuis, trek er niet massaal op uit. Neem uw verantwoordelijkheid en bescherm u zelf en de mensen om u heen. Ik begrijp dat het moeilijke tijden zijn maar samen moeten we het virus stoppen.

Met vriendelijke groet,
Sicko Heldoorn
burgemeester

Update 20 maart

Update 19 maart

Kom alleen naar het gemeentehuis voor zaken die dringend zijn

Bel (0299) 658 585 om een afspraak te maken. Vrije inloop is niet mogelijk. De donderdagavondopenstelling is met ingang van 19 maart 2020 tot nader order vervallen.

Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
Huisartsengroep regio Zaanstreek-Waterland treft in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorbereidingen om op twee centrale punten in de regio algemene huisartsenzorg aan te gaan bieden aan patiënten met griepverschijnselen.

Update 18 maart

Maatregelen dienstverlening gemeente Waterland
De balies van Publiekszaken zijn alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal aangevraagd kunnen worden. U kunt alleen langskomen op afspraak. Vrije inloop is dus niet mogelijk. Bel om een afspraak te maken naar (0299) 658 585

Avondopenstelling Burgerzaken met ingang van 19 maart vervallen

Wonenplus flyer

PDFRSWP biedt, ook in deze roerige tijd, hulp aan kwetsbare Waterlanders

Nieuwe pagina Kinderopvang en het coronavirus

In de gemeente Waterland wordt er alles aan gedaan om opvang in te richten voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Zowel scholen als kinderopvangorganisaties werken hierbij samen om een passend aanbod geregeld te krijgen. Op deze plek vindt u waar u moet zijn. Zie Kinderopvang en het coronavirus

In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor iedereen voelbaar. Daarom komt het kabinet met dit noodpakket aan maatregelen voor banen en economie. Zie rijksoverheid: Pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Wat betekent afstand houden vanwege het coronavirus?

 • De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor dat je in groepen van buiten je gezin waar mogelijk 1,5 meter afstand houdt.
 • Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen kunnen natuurlijk buiten spelen, maar vermijd grote groepen.

Update 17 maart

Noodverordening

De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, waar de gemeente Waterland onder valt, heeft dinsdagmiddag een noodverordening afgekondigd in verband met de bestrijding van het coronavirus. De gezamenlijke burgemeesters van de veiligheidsregio hebben tevens een begeleidend statement opgesteld voor hun bewoners. In dit statement roepen ze hun bewoners op om zich aan de afgekondigde maatregelen te houden, ze vragen hun bewoners om niet te gaan hamsteren en om oog te hebben voor elkaar.

Nieuwe pagina Ondernemen en het coronavirus

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen. Bekijk op https://www.kvk.nl/corona/ wat u als ondernemer kunt doen en welke regelingen de overheid aanbiedt. Op de website HalteWerk.nl het Zelfstandigenloket  leest u meer over financiële bijstand aan zelfstandigen.
Zie Ondernemen en het coronavirus 

 • Veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen in onze regio, vind je hier (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland)

Update 16 maart

 1. Brief van burgemeester Sicko Heldoorn aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Waterland over maatregelen tegen verspreiding coronavirus
   
 2. Buurtbussen Waterland rijden niet vanaf 17 maart

Update 15 maart

Dit weekend zijn in de regio Zaanstreek-Waterland drie nieuwe inwoners positief getest op het coronavirus (Covid-19). Het zijn een vrouw uit Landsmeer en twee mannen uit Waterland. Twee van hen zijn in thuisisolatie en een van hen ligt in het BovenIJ Ziekenhuis. In onze regio komt hiermee nu het totaal op 10. De GGD is bezig met contactonderzoek en zoekt zelf contact met betrokken personen.

Vanmiddag is bekend geworden dat de maatregelen die vanaf afgelopen donderdag gelden, tot 6 april duren. Ook komen er extra maatregelen:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
  Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten. Met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om als het kan 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen gelden ook tot en met maandag 6 april.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid of de site van het RIVM of bel naar 0800-1351.

Overzicht maatregelen

 • Alle maatregelen voor onderwijs en kinderopvang hier in één overzicht.
 • Alle maatregelen voor ondernemingen en verenigingen hier in één overzicht.  

Update 14 maart

Bij milde klachten: blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Ernstige klachten: meer dan 38 graden koorts, hoesten en moeilijk ademen? Bel met huisarts of huisartsenpost.  
 
Bel alleen 112 in levensbedreigende situaties. Anders raken de meldkamers overbelast. Vragen over het coronavirus, kijk eerst op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel tussen 08.00 en 20 uur met 0800 – 1351.

Update vrijdag 13 maart 2020

Een van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan is dat alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat betekent dat we iedereen oproepen, in opdracht van het kabinet, geen bijeenkomsten te organiseren of te laten ontstaan met meer dan 100 personen. De komende dagen gaat daarover deze brief uit naar organisatoren van evenementen en publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. 

Donderdag 12 maart zijn er nieuwe landelijke maatregelen ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij volgen als gemeente de landelijke richtlijnen. Die komen op het volgende neer.

 • Medewerkers van de gemeente werken zo veel mogelijk thuis.
 • Informatie over de markt in Monnickendam volgt.
 • We vragen iedereen met griep- of verkoudheidsklachten om niet naar het gemeentehuis te komen.
 • Het college houdt de ontwikkelingen in de gaten en stemt daar hun activiteiten op af.

Balie publiekszaken 

De balie publiekszaken blijft geopend maar er is beperkte dienstverlening mogelijk. Ook onze collega's werken voorlopig zoveel mogelijk thuis. Collega's die verkouden zijn of griepverschijnselen hebben, komen sowieso niet naar het gemeentehuis. Daardoor kan de bezetting lager liggen dan normaal. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten. We vragen iedereen met griep- of verkoudheidsklachten om niet naar ons toe te komen. Urgente vragen? Bel dan eerst (0299) 658 585.

Milieustraat 

De Milieustraat in Purmerend blijft gewoon open. Bij de Milieustraat wordt tijdelijk gewerkt met een intercomsysteem, in plaats van een medewerker bij de ingang. Ook is de instructie gegeven om afstand te houden van elkaar.
Het huisafval wordt via het normale schema opgehaald.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van GGD Zaanstreek Waterland en de RIVM.

Update 12 maart Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (mensen met verminderde weerstand of oudere personen) vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open; er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn moeten thuis blijven.

Kijk voor meer informatie en de laatste updates op www.ggdzw.nl

Het nieuwe coronaviris (COVID-19) in Nederand - Wat moet je doen?

Ondernemen en het Coronavirus

menu icon corona

Door de uitbraak van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande genomen en nog te nemen maatregelen worden ook Waterlandse ondernemers hard getroffen. Lees hier de maatregelen en regelingen.

Sporten en het coronavirus

menu icon corona

Beweegalternatieven voor jongeren en ouderen.

Informatie over Corona voor anderstaligen en laaggeletterden

menu icon corona

Als je nog niet goed Nederlands kunt lezen, kan informatie over het coronavirus ingewikkeld zijn.