Informatie over het coronavirus

Update 8 april

 

Update 6 april

Update 5 april

Update 3 april

In de regio Zaanstreek-Waterland geldt per direct een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie die op 23 maart 2020 is vastgesteld.

Gemeente ondersteunt ondernemers

Door de huidige economische ontwikkelingen als gevolg van het Corona-virus worden voor de (Waterlandse)ondernemers de maatregelen genomen. Lees meer.

Vragen en antwoorden vrijdag 3 april 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Waterlandse kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen 24/7 geregeld

24 uurs (nood)opvang voor kinderen nu ook geregeld. Lees meer.

Update 2 april

Op de website http://corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Update 1 april

Vragen en antwoorden 31 maart 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Update 31 maart

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid

Vragen en antwoorden 31 maart 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Update 30 maart

Hierbij de tweede toespraak van burgemeester Heldoorn over het coronavirus

Vragen en antwoorden maandag 30 april Veilgheidsregio Zaanstreek-Waterland

Milieustraat minder vaak geopend

Vanaf maandag 30 maart zijn de openingstijden van de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend veranderd. Dit is het adres waar bewoners van Waterland hun grofvuil wegbrengen.

De milieustraat gaat ’s ochtends eerder open vanaf 7.30 uur en blijft aaneengesloten open tot 13.00 uur. De afgelopen week kwamen opnieuw meer dan 1.000 bezoekers per dag grofvuil wegbrengen. Het is te druk en de wachttijd kan oplopen tot een uur. Nogmaals een oproep: kom alleen uw grofvuil brengen als het echt noodzakelijk is!

Aangepaste openingstijden 

 • Maandag t/m vrijdag: 7:30 tot 13:00 uur
 • Zaterdag (en zondag): gesloten

Grofvuil wegbrengen alleen als het noodzakelijk is

Als gevolg van bovenstaande maatregelen ontstaat er een langere wachtrij op de Van IJsendijkstraat. Bezoekers moeten met het volgende rekening houden:

 • Er is een verkeersregelaar aanwezig, inrijden vanuit richting N244 is niet mogelijk
 • Volg aanwijzingen op van de verkeersregelaar
 • Wachttijden kunnen oplopen tot 1 uur
 • Sorteer thuis het afval zodat u snel het grofvuil kunt lossen en niet onnodig op het perron heen en weer moet lopen
 • Kom niet een half uur voor sluiting, de kans is groot dat u niet meer wordt toegelaten
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bezoekers
 • Begroet elkaar met een glimlach en heb geduld als het druk is

Houd bij het bezoeken van de milieustraat rekening met de geldende maatregelen: alleen als iedereen zich houdt aan deze instructies kan de milieustraat openblijven.

Maatregelen

Doordat veel mensen thuis zijn door de corona maatregelen, zien we een enorme toestroom van bezoekers bij de milieustraat. Om dit voor zowel medewerkers als bezoekers veilig te laten verlopen zijn bovenstaande maatregelen genomen. De gemeente roept inwoners van Waterland op om vooraf te bedenken of echt noodzakelijk is zelf naar de milieustraat te rijden. Het alternatief is om een afspraak te maken om grofvuil thuis te laten ophalen. Hiervoor kan men contact opnemen met onze afvalinzamelaar Remondis. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 15.30 uur van maandag t/m vrijdag via telefoonnummer (0299) 407 671.

Update 28 maart 

De landelijke campagne van de Rijksoverheid is veranderd. Bekijk hier de nieuwe landelijke campagne #coronavirus.

PDFVragen en antwoorden vrijdag 27 maart 2020.pdf

Update 27 maart 

Namens alle burgemeesters van Zaanstreek-Waterland:

Om te zorgen dat de aangepaste maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt per direct in de regio Zaanstreek-Waterland een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie die op 16 maart 2020 was vastgesteld.

“Om de maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd te kunnen handhaven is de noodverordening aangepast. De afgelopen dagen hebben we kunnen wennen aan deze nieuwe maatregelen. We hebben gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en we hebben mensen aangesproken die met drie personen of meer bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand hielden tot elkaar. We willen stevig inzetten op handhaving. Met de noodverordening kunnen we en zullen we vanaf vandaag daar dan ook strenger in optreden. Zowel politie als handhaving zetten wij hiervoor in. Je zult ze dan ook vaker op straat tegenkomen in heel Zaanstreek-Waterland.” 

Formeel betekent dat nu tot 1 juni is geregeld: 

 • Dat alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek Waterland tot 1 juni 2020 verboden zijn. 

Verder betekent dat nu tot en met 6 april is geregeld: 

 • Dat het verboden is met 3 of meer personen bij elkaar te zijn en géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
 • Dat alle geplande en ongeplande samenkomsten verboden zijn. 
 • Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor: 
  • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
  • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen 
  • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen)
  • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);

Voor alle samenkomsten geldt dat van de hygiëne voorschriften, inclusief het 1,5 meter afstand houden moet worden voldaan. 

 • Bedrijven gesloten moeten zijn: horeca- en eetgelegenheden (afhaal en brengen blijft mogelijk), sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs, coffeeshops (afhaal wel mogelijk) en casino’s.
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen zoals bijv. kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs tenzij er een medische indicatie is. 
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een gebiedsverbod als de situatie daarom vraagt.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan, in overleg met vervoerders, besluiten dat, delen van, het openbaar vervoer wordt stopgezet omdat er niet aan de regel van 1,5 meter wordt voldaan.
 • Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten. Onderwijs op afstand is wel mogelijk. Kinderdagverblijven en scholen zijn wel open voor ouders met cruciale beroepen. 

Uiterlijk 6 april besluit het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregelen. 

PDFNoodverordening VRZW.pdf

Update 26 maart

Update 24 maart

Eerste slachtoffer Corona in Waterland

Op dinsdag 24 maart hebben wij het droevige bericht ontvangen dat een 86 jarige inwoner van Waterland helaas is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Hij is overleden in het ziekenhuis. Daarmee is hij het eerste slachtoffer van het coronavirus in onze gemeente. Burgemeester Sicko Heldoorn: “Wij betreuren het zeer dat het coronavirus het eerste slachtoffer binnen onze gemeentegrenzen heeft geëist. Mijn medeleven gaat uit naar de naasten van deze man. Het moet zwaar zijn voor vrienden en familie om met dit verdriet om te gaan. Ik wens ze, namens de gehele gemeenschap van Waterland, veel sterkte. Laten we, als is het figuurlijk, om hen heen gaan staan en ze extra steun bieden in deze moeilijke tijd.'

Verscherpte maatregelen rijksoverheid

Lees deze maatregelen zorgvuldig door en neem ze in acht. Zie de website van: www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl.

Q&A Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen in onze regio verzameld in een Q&A.

Update 23 maart

Milieustraat weer open vanaf maandag 23 maart

Vanaf maandag 23 maart is de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend weer geopend. Er gelden aangepaste openingstijden en op zaterdag blijft de milieustraat gesloten. Er is een verkeersregelaar aanwezig, inrijden vanuit richting N244 is niet mogelijk en bezoekers moeten afstand houden van medewerkers en andere bezoekers.
Meer informatie over aangepaste openingstijden en werkwijze 

Update 22 maart

Dringende oproep aan onze inwoners

Ik krijg de afgelopen dagen veel verontruste reacties  dat nog niet iedereen zich houdt aan de landelijke richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik doe hierbij aan alle inwoners van Waterland een dringend beroep om de instructies van de rijksoverheid strikt te volgen. Deze zijn: houd 1,5 meter afstand, als u ziek of verkouden bent blijf thuis, trek er niet massaal op uit. Neem uw verantwoordelijkheid en bescherm u zelf en de mensen om u heen. Ik begrijp dat het moeilijke tijden zijn maar samen moeten we het virus stoppen.

Met vriendelijke groet,
Sicko Heldoorn
burgemeester

Update 20 maart

Update 19 maart

Kom alleen naar het gemeentehuis voor zaken die dringend zijn

Bel (0299) 658 585 om een afspraak te maken. Vrije inloop is niet mogelijk. De donderdagavondopenstelling is met ingang van 19 maart 2020 tot nader order vervallen.

Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
Huisartsengroep regio Zaanstreek-Waterland treft in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorbereidingen om op twee centrale punten in de regio algemene huisartsenzorg aan te gaan bieden aan patiënten met griepverschijnselen.

Update 18 maart

Maatregelen dienstverlening gemeente Waterland
De balies van Publiekszaken zijn alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn en niet digitaal aangevraagd kunnen worden. U kunt alleen langskomen op afspraak. Vrije inloop is dus niet mogelijk. Bel om een afspraak te maken naar (0299) 658 585

Avondopenstelling Burgerzaken met ingang van 19 maart vervallen

Wonenplus flyer

PDFRSWP biedt, ook in deze roerige tijd, hulp aan kwetsbare Waterlanders

Nieuwe pagina Kinderopvang en het coronavirus

In de gemeente Waterland wordt er alles aan gedaan om opvang in te richten voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Zowel scholen als kinderopvangorganisaties werken hierbij samen om een passend aanbod geregeld te krijgen. Op deze plek vindt u waar u moet zijn. Zie Kinderopvang en het coronavirus

In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor iedereen voelbaar. Daarom komt het kabinet met dit noodpakket aan maatregelen voor banen en economie. Zie rijksoverheid: Pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Wat betekent afstand houden vanwege het coronavirus?

 • De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor dat je in groepen van buíten je gezin waar mogelijk 1,5 meter afstand houdt.
 • Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen kunnen natuurlijk buiten spelen, maar vermijd grote groepen.

Update 17 maart

Noodverordening
De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, waar de gemeente Waterland onder valt, heeft dinsdagmiddag een noodverordening afgekondigd in verband met de bestrijding van het coronavirus. De gezamenlijke burgemeesters van de veiligheidsregio hebben tevens een begeleidend statement opgesteld voor hun bewoners. In dit statement roepen ze hun bewoners op om zich aan de afgekondigde maatregelen te houden, ze vragen hun bewoners om niet te gaan hamsteren en om oog te hebben voor elkaar.

Noodverordening en gezamenlijk statement burgemeesters Zaanstreek-Waterland.

Nieuwe pagina Ondernemen en het coronavirus

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen. Bekijk op https://www.kvk.nl/corona/ wat u als ondernemer kunt doen en welke regelingen de overheid aanbiedt. Op de website HalteWerk.nl het Zelfstandigenloket  leest u meer over financiele bijstand aan zelfstandigen.
Zie Ondernemen en het coronavirus 

 • Veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen in onze regio, vind je hier (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland)

Update 16 maart

Vandaag zijn er drie updates

 1. Milieustraat Purmerend per direct gesloten
   
 2. Brief van burgemeester Sicko Heldoorn aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Waterland over maatregelen tegen verspreiding coronavirus
   
 3. Buurtbussen Waterland rijden niet vanaf 17 maart

Update 15 maart

Dit weekend zijn in de regio Zaanstreek-Waterland drie nieuwe inwoners positief getest op het coronavirus (Covid-19). Het zijn een vrouw uit Landsmeer en twee mannen uit Waterland. Twee van hen zijn in thuisisolatie en een van hen ligt in het BovenIJ Ziekenhuis. In onze regio komt hiermee nu het totaal op 10. De GGD is bezig met contactonderzoek en zoekt zelf contact met betrokken personen.

Vanmiddag is bekend geworden dat de maatregelen die vanaf afgelopen donderdag gelden, tot 6 april duren. Ook komen er extra maatregelen:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
  Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten. Met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om als het kan 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen gelden ook tot en met maandag 6 april.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid of de site van het RIVM of bel naar 0800-1351.

Overzicht maatregelen

 • Alle maatregelen voor onderwijs en kinderopvang hier in één overzicht.
 • Alle maatregelen voor ondernemingen en verenigingen hier in één overzicht.  

Update 14 maart

Bij milde klachten: blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Ernstige klachten: meer dan 38 graden koorts, hoesten en moeilijk ademen? Bel met huisarts of huisartsenpost.  
 
Bel alleen 112 in levensbedreigende situaties. Anders raken de meldkamers overbelast. Vragen over het coronavirus, kijk eerst op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel tussen 08.00 en 20 uur met 0800 – 1351.

Update vrijdag 13 maart 2020

Een van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan is dat alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat betekent dat we iedereen oproepen, in opdracht van het kabinet, geen bijeenkomsten te organiseren of te laten ontstaan met meer dan 100 personen. De komende dagen gaat daarover deze brief uit naar organisatoren van evenementen en publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. 

Donderdag 12 maart zijn er nieuwe landelijke maatregelen ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij volgen als gemeente de landelijke richtlijnen. Die komen op het volgende neer.

 • Medewerkers van de gemeente werken zo veel mogelijk thuis.
 • Informatie over de markt in Monnickendam volgt.
 • We vragen iedereen met griep- of verkoudheidsklachten om niet naar het gemeentehuis te komen.
 • Het college houdt de ontwikkelingen in de gaten en stemt daar hun activiteiten op af.

Balie publiekszaken 

De balie publiekszaken blijft geopend maar er is beperkte dienstverlening mogelijk. Ook onze collega's werken voorlopig zoveel mogelijk thuis. Collega's die verkouden zijn of griepverschijnselen hebben, komen sowieso niet naar het gemeentehuis. Daardoor kan de bezetting lager liggen dan normaal. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten. We vragen iedereen met griep- of verkoudheidsklachten om niet naar ons toe te komen. Urgente vragen? Bel dan eerst (0299) 658 585.

Milieustraat 

De Milieustraat in Purmerend blijft gewoon open. Bij de Milieustraat wordt tijdelijk gewerkt met een intercomsysteem, in plaats van een medewerker bij de ingang. Ook is de instructie gegeven om afstand te houden van elkaar.
Het huisafval wordt via het normale schema opgehaald.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van GGD Zaanstreek Waterland en de RIVM.

Update 12 maart Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (mensen met verminderde weerstand of oudere personen) vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open; er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn moeten thuis blijven.

Kijk voor meer informatie en de laatste updates op www.ggdzw.nl

Het nieuwe coronaviris (COVID-19) in Nederand - Wat moet je doen?