N. (Nico) van Ginkel

Nico van Ginkel
Functie: 
Gemeentesecretaris

De secretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en is hij eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
Verder is de gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. In die hoedanigheid ondersteunt en adviseert hij het college bij het nemen van besluiten, waarbij met name strategische elementen een rol spelen.

Tot slot vertegenwoordigt de secretaris de gemeente Waterland op ambtelijk niveau in interne en externe overlegverbanden en is hij bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.