L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Functie: 
Burgemeester

Portefeuille burgemeester Luzette Kroon

 • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Water
 • Dienstverlening
 • Representatie, participatie en externe betrekkingen
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Dienstverlening

Declaraties 2017

 • Reiskosten: € 1.539,57
 • Contributie Nederlands genootschap van burgemeesters: € 405,00
 • Totaal: € 1.944,57

Bovenstaande vergoedingen zijn verstrekt op basis van de rechtspositie en verordening van de burgemeester, wethouders en (duo-)raadsleden.

Nevenfuncties

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum, Enkhuizen (bezoldigd)
 • Lid bestuur Stichting Waterrecreatie Nederland

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid AB Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Lid Metropolitaan Landschap Metropoolregio Amsterdam
 • Voorzitter portefeuillehouderoverleg Landschap en Erfgoed MRA Noord
 • Voorzitter Stuurgroep OGGZ eenheid Noord-Holland
 • Voorzitter KNRM, station Marken
 • Lid VNG Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden, Raad van Europa
 • Lid Bestuurlijk Netwerk Water
 • Lid bestuurlijke werkgroep BPIJ, Delta programma IJsselmeergebied, Deltaprogramma Zoetwater