L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Functie: 
Burgemeester

Portefeuille

  • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid
  • Algemeen bestuurlijke zaken
  • Water
  • Dienstverlening
  • Representatie, participatieproces en externe betrekkingen
  • Personeel en Organisatie


Declaraties 2017

Reiskosten: € 1.539,57
Contributie Nederlands genootschap van burgemeesters: € 405,00
Totaal: € 1.944,57

Bovenstaande vergoedingen zijn verstrekt op basis van de rechtspositie en verordening van de burgemeester, wethouders en (duo-)raadsleden.