A.M.H. (Astrid) van de Weijenberg

Functie: 
Wethouder

Portefeuille

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Duurzaamheid, milieu en energietransitie
 • Werk en Inkomen
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Beheer openbaar gebied
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Dierenwelzijn
 • Handhaving
 • Integratie
 • Kinderopvang

Nevenfuncties

 • Zelfstandig journalist (voornamelijk voor vakbladen in onderwijs en kinderopvang) (bezoldigd). Onder meer: Management Kinderopvang, Kinderopvang, Kader Primair
 • Lid van de Ledenraad van de Waddenvereniging (onbezoldigd)