• datum: 02-03-2017
 1. 300

  001. Opening/Vaststelling van de agenda

 2. 118

  004. Behandeling van de notitie van het CDA betreffende het optimaliseren van het parkeren aan de Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam

  Agendapunt wordt van de agenda gevoerd. Het CDA heeft aangegeven het voorstel te willen aanhouden.
 3. 359

  006. Debat over het meenemen van de voormalige brandweerkazerne te Broek in Waterland in de (woning)bouwontwikkeling aan de Eilandweg 23-25 te Broek in Waterland (Kebo-locatie).

  agendering op verzoek van WaterlandNatuurlijk
 4. 178

  007. Debat over het ‘Plan van aanpak Wonen op Marken’ voor wat betreft de planning en de voortgang van het proces

  agendering op verzoek van het CDA
 5. 253

  008. Debat over het ‘Plan van aanpak taakstelling vergunninghouders 2016-2017’, mede in relatie tot de gevolgen hiervan voor woningzoekende inwoners

  agendering op verzoek van WaterlandNatuurlijk, CDA en VVD
 6. 190

  009. Debat over het door het college aangaan van een convenant terwijl daarvoor door raad geen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

  agendering op verzoek van WaterlandNatuurlijk en VVD
 7. 170

  010. Debat over de rol die de gemeenteraad wil spelen in Burgerparticipatie 2.0

  agendering op verzoek van WaterlandNatuurlijk