Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar,  u bent dus altijd welkom om vergaderingen bij te wonen; aanvang is 19.30 uur.
De vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit fractievergaderingen-voorbereidende vergadering-besluitvormende raadsvergadering. In het Vergaderschema 2017 vindt u alle data. .

Via onderstaande kalender heeft u per vergadering toegang tot alle openbare besluiten, raadsvoorstellen en bijlagen van de gemeenteraad. Alle ingekomen stukken die de gemeenteraad ontvangt vindt u op onze pagina Raadsinformatie.

Technische vragen

Via deze link kunnen de raadsleden technische vragen stellen over geagendeerde punten in de voorbereidende vergadering en raadsvergadering.