Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur en voert allerlei gemeentelijke taken uit. De medewerkers werken vanuit het gemeentehuis en op de gemeentewerf. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Afdelingen

De gemeentelijke organisatie bestaat uit zeven afdelingen te weten Algemene en Juridische Zaken, Publiekszaken, Facilitaire Zaken, Financiƫn, Openbare Werken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Zorg en Welzijn en de stafafdeling Personeel & Organisatie.