Gedragscode

Binnen de gemeente Waterland zijn voor het college van burgemeester en wethouders en voor de gemeenteraad gedragscodes vastgesteld. Het doel van deze gedragscodes is om college en raadsleden een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur.

Hieronder vindt u de beide gedragscodes.