Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Afbeelding Gemeenteraad

Informatie voor en over de gemeenteraad vindt u op gemeenteraadwaterland.nl!

College van burgemeester en wethouders

Afbeelding Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.
Lees meer


Gemeentelijke organisatie

Afbeelding Gemeentehuis Waterland

De ambtelijke organisatie werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan de ontwikkeling en het beheer van de gemeente en aan zorg en dienstverlening voor haar inwoners.
Lees meer

Raadsvergaderingen

Afbeelding raadsvergaderingen

Raadsinformatie

Lees meer 


Rekenkamercommissie

Afbeelding telraam voor rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak.
Lees meer

Wet en regelgeving

Afbeelding boek met leesbril voor wet en regelgeving

Verordeningen

Lees meer


Verkiezingen

Afbeelding verkiezingen

Op woensdag 19 maart 2014 kon u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Lees meer