Bestratingswerkzaamheden Watersnip Ilpendam

In de week van 4 november start Wagelaar B.V. met het herbestraten van een gedeelte van de Watersnip in Ilpendam. Het werk bestaat uit 2 fases. De eerste fase omvat het  gedeelte ter hoogte van de rijweg en parkeervakken tussen de huisnummers 15, 66 en 17. Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte van de Watersnip afgesloten voor het doorgaand  verkeer. De werkzaamheden starten aan de kant van huisnummer 17 en eindigen tussen huisnummers 15 en 66. Van de tweede fase, het doodlopende wegvak van de kruising tot aan huisnummer 10, ontvangt u nog nader bericht. Door het werk in twee fases uit te voeren  is de Watersnip altijd vanaf 2 kanten bereikbaar tot aan het betreffende werkvak.De werkzaamheden vinden plaats, omdat de rijbaan en parkeervakken  op deze plekken dusdanig verzakt zijn dat deze moeten worden herbestraat. Ook wordt de bestrating in de parkeervakken  vernieuwd. De werkzaamheden nemen in totaal circa 3 weken in beslag. Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. van Oostrum. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 627 of per e-mail eric.van.oostrum@waterland.nl.