Bestratingswerkzaamheden Trambaan Broek in Waterland

In de week van 14 oktober start de firma Wagelaar B.V. met het herbestraten van de Trambaan in Broek in Waterland. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting 3 weken in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd.

De eerste fase loopt van de Salonrijtuigstraat tot aan het einde van de parkeervakken, ongeveer het midden van de Trambaan. De 2e fase loopt vanaf het einde van de parkeervakken, tot aan de Cornelis Roelestraat. Met de aannemer is afgesproken dat het verkeer zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden. Omdat deze wijk maar één toegangsweg heeft, wordt er een aantal extra maatregelen genomen.

Tijdens de eerste fase van het werk kan het verkeer over de parkeervakken rijden. In het tweede stuk zit een aantal wegversmallingen. Daarom overwegen wij of de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd kunnen worden of dat het verkeer op vastgestelde tijden in en uit kan rijden.
Tijdens het werk zullen wij beoordelen wat de beste optie is. Indien wordt besloten alleen overdag het straatwerk van de 2e fase uit te voeren, is de Trambaan van 8.15 uur tot 8.45 uur en van 13.45 uur tot 14.15 uur open zijn voor alleen bestemmingsverkeer. Hierover worden de bewoners van de wijk Trambaan nog verder geïnformeerd.


Let op! Vrachtverkeer langs de werkzaamheden is niet mogelijk.