Bestemmingsplannen in Katwoude

Bestemmingsplannen in Katwoude


U kunt in de volgende twee stappen nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan op een bepaald perceel of adres van toepassing is.

1. Ruimtelijke plannen

Kijkt u eerst in onderstaande plannen of het perceel of adres dat u zoekt voor komt in een digitaal (bestemmings)plan. Bij de naam van het (bestemmings)plan kunt u zien wat de status is.

komt het perceel of adres dat u zoekt niet voor in bovenstaande plannen, gaat u dan hieronder naar stap 2: plannen in pdf.

2. Plannen in pdf

Is het perceel of adres dat u zoekt niet opgenomen in een digitaal (bestemmings)plan, dan kunt u de plannen in pdf (Bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude 2009) inzien.