Bestemmingsplan Buitengebied Landsmeer 1977 + 1e herziening 1988 (vastgesteld)

Watergang/De Dollard, kadastraal bekend als perceel H282 Watergang
Volgend uit gerechtelijke uitspraak Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 19 februari 2014: 201306647/1R1

Het bestemmingsplan kan worden ingezien:

Rechtsmiddelen
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Databestanden
Hier kunt u de set databestanden downloaden van het bestemmingsplan

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.