Belastingen en Subsidies

WOZ

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijfspanden moeten deze belasting betalen.

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u hebt.

Belasting betalen

Gemeentelijke belastingen kuntĀ  u per acceptgiro of per automatische incasso betalen.

Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

Stimuleringsregeling Maatschappelijke Initiatieven

Aanvraag stimuleringssubsidie 2017


Wilt u in 2017 in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor de organisatie van een maatschappelijk initiatief?

Subsidies

U kunt voor verschilende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente.

Er zijn drie varianten:

Lees meer

Toeristenbelasting

Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen aan de gemeente.

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.