Belastingen en Subsidies

WOZ

Niemand wil te veel betalen. Niet in de supermarkt, in de garage of bij de bakker en dus ook niet aan belastingen. Dat is logisch.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijfspanden moeten deze belasting betalen.

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u hebt.

Belasting betalen

Gemeentelijke belastingen betalen via acceptgiro of automatische incasso? Uw rekeningnummer wijzigen? U regelt het hier.

Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

Subsidies

U kunt voor verschilende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente.

Er zijn drie varianten:

Lees meer

Toeristenbelasting betalen

Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen.

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Forensenbelasting

Wanneer u een tweede huis heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.