Asfaltonderhoud kruispunt N235-N247 en Termieterweg 17 en 18 december

Helaas liggen de werkzaamheden voor RecoN247 helemaal stil. Wel wordt het asfalt vervangen op de Termieterweg en het kruisingsvlak van de N235 – N247. Dit wordt 17 en 18 december uitgevoerd. Het asfalt is slecht en om te voorkomen dat vanwege het winterweer het vervangen van het asfalt als calamiteit moet worden uitgevoerd, worden deze werkzaamheden toch op korte termijn gepland. In december is er nog redelijk kans op weer dat goed genoeg is om asfaltwerkzaamheden uit te voeren. In januari en februari is deze kans een heel stuk kleiner. De vlakken die op onderstaande afbeelding zijn aangegeven, zijn de vlakken waar het asfalt moet worden vervangen. De benodigde werkruimte is groter aangezien er met het opstellen van machines en uitloop van vrachtauto’s rekening moeten worden gehouden en er genoeg ruimte moet zijn om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.

Op de Termieterweg worden bij de gele vlakken de deklaag en bij het roze vlak de deklaag en een tussenlaag vervangen. Na het vervangen van de deklaag moeten ook de lussen voor de VRI en de markering weer worden aangebracht. Hiervoor zal de weg helemaal worden afgesloten. Bij de aansluiting met de N247 zal de rechterrijstrook afgezet worden vanwege de uitloop van de machine.
Bij de oude locatie van de Shell is een zonk in de weg ontstaan. Hier worden daarom verschillende lagen asfalt vervangen en de fundering van de weg weer op orde gebracht.
Op het kruisingsvlak N235 – N247 wordt de deklaag vervangen. Er liggen geen lussen in het kruisingsvlak.

Daarnaast zit er nog een uitspoeling aan de kant van het provincie terrein. Dit wordt overdag na de ochtendspits verholpen in de week voorafgaand aan 17 december.

De planning van de asfaltwerkzaamheden is als volgt:
Vrijdag 17 december 20:00 uur 
-    afsluiting van de Termieterweg, 
-    afsluiting busdoorsteek van de N247 naar de Termieterweg en 
-    afsluiting R2 op de N247 HRR.
-    Omleiden verkeer van en naar Zunderdorp via Nieuwe Leeuwarderweg en S115
-    Grootschalige adviesroute voor verleer

Met deze maatregelen kan het asfvalt worden vervangen op de Termieterweg en bij de zonk bij de Shell werkzaamheden uitgevoerd. Doordat meerdere lagen asfalt moeten worden aangebracht bij de zonk moet het asfalt goed afgekoeld zijn alvorens de volgende laag aan te kunnen brengen.
Zaterdag 18 december 21:00 uur
-    Ombouwen van de verkeersmaatregel op de N247 HRR waarbij al het verkeer over de busbaan en de Termieterweg rijdt naar de kruising. Vandaar kan het verkeer alleen richting Broek in Waterland / Volendam
-    Afsluiten N247 HRL vanaf Broek in Waterland, Busdienst kan door het werk
-    Vanaf N235 Ilpendam rijdt al het verkeer over de busbaan vanaf de aansluiting Dollard, verkeer kan alleen richting Amsterdam
Zondag 19 december 09:00 uur afbouwen verkeersmaatregelen

Doordat de werkzaamheden midden op het kruisingsvlak plaatsvinden, moeten er omleidingen worden ingesteld. Dit zal een grootschalige omleiding zijn via de A8 en A7 zijn. Daarnaast is het met name overdag tussen 12:00 uur en 18:00 uur noodzakelijk om verkeer bij het werkvak weg te houden. Het aanbod van het verkeer is dan nagenoeg net zo groot om als de capaciteit van de opengestelde rijstrook waardoor de kans op zware filevorming groot is. Naast de inzet van vooraankondigingsborden is de inzet van een adviesroute over de A10 – A8 en A7 wenselijk om de hoeveelheid verkeer te beperken.
Op onderstaande afbeelding is met pijlen aangegeven welke omleidingsroutes uitgewerkt worden op dit moment. Door de korte tijd tussen de vraag en het moment van uitvoering zijn de tekeningen met de verkeersmaatregelen nog niet gereed. Deze volgen spoedig.