Vergadering monumenten en welstandscommissie

Datum 
22 januari 2018 - 13:00

De vergadering wordt gehouden in het Gemeentehuis van Monnickendam. De volgende plannen worden behandeld:

  • Zeedijk 2 in Uitdam, oprichten fietsenstalling;
  • Havenbuurt 7 op Marken, plaatsen dakkapel in voorgevel dakvlak;
  • Brugstraat 6 in Monnickendam, oprichten 9 appartementen;
  • Drs. J. van Disweg 4 in Broek in Waterland, verbouw bedrijfspand tot 3 woningen;
  • Niesenoort 3 in Monnickendam, uitbreiden woonhuis en oprichten bijbehorende bouwwerken;


Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (bouwtoezicht@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl