Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Datum 
14 november 2022 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland. 

De vergadering wordt digitaal gehouden. De volgende plannen worden behandeld: 

Gemandateerd commissie
Julianalaan 9 in Monnickendam, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak en wijzigen indeling voorgevel
 
Grote commissie 
Haringklok naast 4 in Monnickendam, realiseren van een bedrijfsgebouw met bedrijfswoning
De Noord 18 in Ilpendam, realiseren van een woning in een bestaand bijbehorend bouwwerk
Groote Noord 18 in Monnickendam, slopen van de bestaande bebouwing en het realiseren van een nieuw woonhuis
Havenrak 21 in Broek in Waterland, gedeeltelijk slopen van de bestaande bebouwing en realiseren van 3 woningen
Gouw 5 in Zuiderwoude, verbouwen van een stolpboerderij tot een dubbel woonhuis
Kets 38 in Marken, wijzigen van de voorgevel en het vervangen van de dakkapel aan de voorgevelzijde
Havenstraat 22 in Monnickendam, verhogen van een loods
Pieterlanden 6 in Marken, plaatsen van zonnepanelen
Oude Zijds Burgwal 47 in Monnickendam, wijzigen van de gevel van het bijbehorend bouwwerk en het wijzigen van het gebruik (garage) tot een verblijfsruimte
Oude Zijds Burgwal 12 in Monnickendam, realiseren van twee dakkapellen, een aanbouw en het maken van een constructieve doorbraa
 
Evaluatie/uitloop
 

Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (vergunningen@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl.