Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Datum 
03 oktober 2022 - 13:00

U bent welkom bij de openbare vergadering van de monumenten- en welstandscommissie Waterland. 

Gemandateerd commissie 
Margrietstraat 33 in Monnickendam, plaatsen tweetal airco-units aan de straatgevel van het woonhuis.
 
Kleine commissie
't Zand 6 in Monnickendam, plaatsen zonnepanelen (aanvrager uitnodigen voor de vergadering).
Kerkbuurt 152 op Marken, plaatsen dakvenster.
Kerkbuurt 152 op Marken, plaatsen zonnepanelen in de vorm van dakpannen.
Noordeinde 18 in Monnickendam, (vooroverleg Rijksmonument).
Middendam 6 in Monnickendam, plaatsen zonnepanelen, Rijksmonument vooroverleg.
Het Rietland 1 in Marken, plaatsen zonnepanelen.
 
Grote commissie 
Oosterweg M 33 in Purmer, realiseren van een woonhuis.
Avegaar 86 in Monnickendam, realiseren basisschool ‘De Verwondering’.
Galgeriet Fase 3 in Monnickendam, realiseren van een woongebouw.
Oude Zijds Burgwal 47 in Monnickendam, wijzigen van het gebruik (garage) tot een verblijfsruimte.
 

 

Voor de precieze starttijd van de vergadering kunt u op vrijdag voorafgaand aan de vergadering vanaf 13.00 uur contact opnemen met afdeling VROM van de gemeente Waterland (vergunningen@waterland.nl). Heeft u andere vragen? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling VROM, tel: (0299) 658 585. De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit). Tel (072) 520 44 59 / www.mooinoord-holland.nl / info@mooinoord-holland.nl